W lipcu wzrósł dług Skarbu Państwa. Wynosi prawie 699 mld złotych

W lipcu wzrósł dług Skarbu Państwa. Wynosi prawie 699 mld złotych

Dodano:   /  Zmieniono: 4
fot. sxc.hu / Źródło: FreeImages.com
Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lipca wzrosło o 569,1 mln zł w porównaniu z czerwcem 2010 r. i wyniosło 688 mld 772,4 mln zł - poinformowało w poniedziałek w komunikacie Ministerstwo Finansów. Tym samym dług państwa wzrósł w lipcu o 0,1 proc. Od początku roku zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 57 mld 265,9 mln zł, czyli o 9,1 proc.
Zadłużenie krajowe wyniosło 496 mld 257,4 mln zł, co oznacza wzrost o 1 mld 956,2 mln zł wobec czerwca. W porównaniu z czerwcem dług był wyższy o 0,4 proc. Licząc od początku roku zadłużenie krajowe wzrosło o 7,2 proc. (o 33 mld 523,9 mln zł).

Natomiast zadłużenie zagraniczne w lipcu wyniosło 192 mld 515 mln zł, co oznacza, że było niższe o 1 mld 387,1 mln zł (0,7 proc.) niż w czerwcu. Od początku roku dług zagraniczny wzrósł o 23 mld 742,1 mln zł, czyli o 14,1 proc. MF poinformowało, że na koniec lipca średni okres zapadalności rynkowych skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym wyniósł 4,21 roku (w czerwcu 4,22). Natomiast średni okres zapadalności obligacji rynkowych wyniósł 4,53 roku.

Zadłużenie Skarbu Państwa w złotych stanowiło na koniec lipca 72 proc. całości zadłużenia, na koniec czerwca 71,8 proc., a na koniec 2009 r. 73,3 proc. Dług w euro na koniec czerwca stanowił 19,5 proc. zadłużenia, czyli o 0,1 pkt proc. mniej niż w czerwcu 2010 r. i 18,9 proc. na koniec 2009 r. Udział długu w dolarach wyniósł w lipcu 4,2 proc. (wobec 3,9 proc. w czerwcu i 3,6 proc. na koniec 2009 r.)

Zadłużenie w jenach, frankach szwajcarskich i funtach wyniosło 4,2 proc. wobec 4,6 proc. na koniec czerwca i 4,3 proc. na koniec 2009 r. MF poinformowało, że według stanu na koniec lipca 2010 r. wartość Skarbowych Papierów Wartościowych zapadających w 2011 roku wynosiła 99 mld 560 mln zł.

Na papiery te składają się obligacje rynkowe o wartości do odkupu 70 mld 884 mln zł, bony skarbowe - 26 mld 314 mln zł, obligacje oszczędnościowe - 2 mld 255 mln zł, obligacje nierynkowe - 107 mln zł. Z kolei wartość długu zagranicznego zapadalnego w 2011 r. wynosi, według stanu na koniec lipca, 1 mld 550 mln euro.

pap, ps

 4

Czytaj także