6,5 mln zł rocznie Polska wydaje na pomoc humanitarną

6,5 mln zł rocznie Polska wydaje na pomoc humanitarną

Dodano:   /  Zmieniono: 
W ostatnich dwóch latach Polska przekazała na pomoc humanitarną ponad 6,5 mln zł rocznie - powiedział na konferencji prasowej we wtorek podsekretarz stanu w MSZ Krzysztof Stanowski. Kwota ta zwiększy się w czasie polskiego przewodnictwa w UE w 2011 roku.
W Warszawie trwa międzynarodowa konferencja na temat pomocy humanitarnej, z udziałem m.in. ekspertów, przedstawicieli resortu spraw zagranicznych, państw członkowskich ONZ reprezentujących nowych donatorów. Gościem spotkania jest asystent sekretarza generalnego ONZ ds. pomocy humanitarnej, zastępca koordynatora ds. reagowania kryzysowego Catherine Bragg.

Podsekretarz stanu w MSZ Krzysztof Stanowski poinformował, że wartość pomocy humanitarnej udzielonej przez Polskę w 2006 roku wyniosła 3,2 mln zł, w 2007 roku - ponad 4 mln zł, a w  2008 i 2009 roku - ponad 6,5 mln zł rocznie. Zaznaczył, że w przyszłym roku kwota ta się zwiększy w związku z tym, że Polska obejmie przewodnictwo w Unii Europejskiej. - Polska planuje przekazać większe środki na pomoc humanitarną, ponieważ od prezydencji oczekuje się działania, dobrego przykładu. Polska musi być gotowa na wszystko -  mówił podsekretarz stanu. Dodał, że być może będzie to 8-9 mln zł.

- Na dzisiejszym forum omawiamy wyzwania, wobec których stoi wspólnota pomocy humanitarnej na świecie. Przede wszystkim materializują się nasze najgorsze obawy odnoście wzrastającej skali klęsk żywiołowych - mówiła Bragg na konferencji prasowej. W tym kontekście przypomniała o dwóch największych klęskach, które wydarzyły się w 2010 roku, czyli trzęsieniu ziemi na  Haiti oraz powodzi w Pakistanie.

Zaznaczyła, że pomimo ciężarów, jakie ponoszą podatnicy w dobie pokryzysowych trudności "potrzeba nam znacznego wzrostu finansowania pomocy humanitarnej ze strony państw członkowskich ONZ". Bragg podkreśliła, że solidarność, którą w obliczu kryzysów humanitarnych wykazują państwa członkowskie ONZ jest znaczącym elementem zdolności wspólnoty międzynarodowej w działaniu na rzecz ochrony życia i godności ludzkiej w czasach konfliktów i katastrof naturalnych.

Zwróciła uwagę, że ONZ na pomoc humanitarną w tym roku potrzebuje 11 mld dolarów. - Z zadowoleniem odnotowuję, że większość krajów uczestniczących w tym forum to donatorzy, przyczyniający się do  rozwoju systemu humanitarnego, zwłaszcza Centralnego Funduszu Reagowania na Sytuacje Kryzysowe przy ONZ - mówiła Bragg. Podkreśliła, że Polska co roku wspiera ten fundusz, począwszy od  momentu założenia, czyli od 2006 roku. - Dziękujemy władzom RP za to, że aktywnie uczestniczą w tym wysiłku - dodała.

zew, PAP
 0

Czytaj także