Tacierzyński dla mundurowych

Tacierzyński dla mundurowych

Dodano:   /  Zmieniono: 
(fot. policja.pl)
Sejm znowelizował jednogłośnie kilka ustaw, w tym ustawę o policji, które wprowadzają urlopy ojcowskie także dla funkcjonariuszy służb mundurowych.
Proponowane zmiany dotyczą policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

"Funkcjonariusze w zależności od miejsca pracy i płci mają zróżnicowany dostęp do uprawnień rodzicielskich. Celem tej ustawy jest zrównanie uprawnień rodzicielskich funkcjonariuszy z uprawnieniami rodzicielskimi pracowników, gwarantowanych przepisami kodeksu pracy" - pokreślono w uzasadnieniu.

Z początkiem 2010 r. do kodeksu pracy wprowadzono urlopy ojcowskie w wymiarze jednego tygodnia. Od 2012 r. urlop dla ojców będzie trwał dwa tygodnie. Ponadto od zeszłego roku pracownicy mają prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego bezpośrednio po zakończeniu podstawowego urlopu macierzyńskiego, z tego urlopu może skorzystać również mężczyzna.

Według Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w styczniu 2010 r. na  urlopie ojcowskim było 75 mężczyzn, w maju - 1,6 tys. Od 1 stycznia do końca października 2010 r. z urlopów ojcowskich skorzystało prawie 14,5 tys. pracowników.

zew, PAP

 0

Czytaj także