Pekao SA w trzy miesiące zarobiło 714 milionów

Pekao SA w trzy miesiące zarobiło 714 milionów

Dodano:   /  Zmieniono: 
(fot. sxc.hu) Źródło:FreeImages.com
Zysk netto grupy Banku Pekao SA w drugim kwartale 2011 roku wyniósł 714,3 mln zł - poinformował bank. Zysk banku okazał się o 4 proc. lepszy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 686 mln zł.
Zysk netto w I półroczu 2011 roku wyniósł 1362,6 mln zł, czyli był o  11,5 proc. wyższy niż w I półroczu 2010 r. Wynik odsetkowy banku w II kwartale wyniósł 1125 mln zł. Wynik odsetkowy wzrósł w ujęciu rocznym o 12 proc., natomiast w  ujęciu kwartalnym o 6 proc. Wynik z prowizji w II kwartale 2011 roku wyniósł 644,6 mln zł.

Wynik prowizyjny w II kwartale 2011 roku jest o 10 proc. wyższy niż  rok wcześniej i o 8 proc. wyższy niż w I kwartale 2011 roku. W I półroczu 2011 r. dochody z działalności operacyjnej grupy wyniosły 3772 mln zł i były o 7,0 proc. wyższe niż w I półroczu 2010 r. Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w okresie drugiego kwartału 2011 roku 134,8 mln zł. W I kwartale 2011 roku odpisy były na podobnym poziomie i wynosiły 134,2 mln zł.

Koszty z działalności operacyjnej grupy wyniosły w II kwartale 926,4 mln zł. W ujęciu kwartalnym koszty wzrosły o około 3 proc. Koszty z działalności operacyjnej w I półroczu 2011 r. wyniosły 1825 mln zł i były o 1,1 proc. wyższe niż rok wcześniej. Wskaźnik kosztów do dochodów w I półroczu 2011 r. wyniósł 48,4 proc. i  był lepszy o 2,8 p.p. niż osiągnięty w I półroczu 2010 r.

Kredyty klientów detalicznych na koniec czerwca 2011 r. wyniosły 33,7 mld zł, rosnąc od początku 2011 roku o 6,8 proc. Bank podał, że w I półroczu 2011 roku nastąpił prawie 70 proc. wzrost sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych w porównaniu z I półroczem 2010 roku. W I półroczu 2011 roku sprzedaż kredytu "Pożyczka Ekspresowa" była wyższa w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 28 proc.

Kredyty korporacyjne zwiększyły się w I półroczu 2011 r. o 0,4 proc. do 49,79 mld zł. Na koniec czerwca 2011 r. zobowiązania wobec klientów grupy wyniosły 97,36 mld zł i 2,7 proc. niższe niż na koniec 2010 r. Depozyty detaliczne spadły o 0,4 proc., natomiast korporacyjne o 5,2 proc. Współczynnik wypłacalności grupy wynosi 18,4 proc. natomiast relacja kredytów do depozytów 87 proc.

zew, PAP