BRE Bank zarabia 100 milionów miesięcznie

BRE Bank zarabia 100 milionów miesięcznie

Dodano:   /  Zmieniono: 
(fot. sxc.hu) Źródło:FreeImages.com
Zysk netto grupy BRE Banku w drugim kwartale 2011 roku wyniósł 313,2 mln zł - poinformował bank.
Zysk netto w I połowie 2011 roku wyniósł 542,9 mln zł, rok wcześniej było to 239,7 mln zł. Wynik odsetkowy banku w II kwartale wyniósł 542,5 mln zł. Wynik odsetkowy wzrósł rok do roku o 24 proc. i o 7 proc. kwartał do kwartału.

Wynik z prowizji w II kwartale 2011 roku wyniósł 208,2 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 211 mln zł. Wynik z prowizji w II kwartale 2011 roku był o 21 proc. wyższy niż  rok wcześniej i o 1 proc. wyższy niż w I kwartale 2011 roku.

W I półroczu 2011 roku dochody grupy wyniosły 1725,8 mln zł, czyli były o 18,6 proc. wyższe niż przed rokiem. Koszty w II kwartale wyniosły 429 mln zł. Koszty wzrosły w ujęciu rocznym o 9 proc. i  o 5 proc. w ujęciu kwartalnym. Wskaźnik kosztów do dochodów w połowie 2011 roku wynosił 48,5 proc., podczas gdy rok wcześniej 51,2 proc.

Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto pod koniec II kwartału wynosiły 63,55 mld zł, czyli od początku roku wzrosły o 2,8 proc. Kredyty detaliczne wzrosły o 4,8 proc., natomiast kredyty udzielone klientom korporacyjnym spadły o 0,2 proc.

Wartość kredytów brutto udzielonych w obszarze bankowości detalicznej w Polsce, Czechach i na Słowacji na koniec czerwca 2011 roku wyniosła 34,7 mld zł. Najbardziej wzrósł portfel kredytowy MultiBanku (o 1,0 mld zł) oraz mBanku w Polsce (o 0,4 mld zł). W Czechach i na Słowacji portfel kredytowy wzrósł o 106 mln zł, a w Private Bankingu o 39 mln zł. Na koniec czerwca 2011 roku w strukturze detalicznego portfela kredytowego w Polsce 83 proc. stanowiły kredyty hipoteczne.

Zobowiązanie wobec klientów na koniec czerwca 2011 roku wynosiły 46,69 mld zł, czyli były o 1 proc. niższe niż na początku 2011 roku. Zobowiązania wobec klientów indywidualnych spadły o 0,7 proc., a wobec klientów korporacyjnych wzrosły o 0,4 proc.

Na koniec I półrocza 2011 roku liczba klientów detalicznych była o  140 tys. wyższa w stosunku do grudnia 2010 roku, a ich liczba osiągnęła prawie 3,8 mln. Od początku 2011 roku BRE Bank pozyskał 1130 nowych klientów korporacyjnych. Łączna liczba tych klientów na koniec czerwca 2011 roku wynosiła 13636 podmiotów.

zew, PAP