Komorowski skończył z "Rodziną na swoim"

Komorowski skończył z "Rodziną na swoim"

Dodano:   /  Zmieniono: 
Bronisław Komorowski (fot. prezydent.pl) 
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy zakładającą stopniowe wygaszanie programu "Rodzina na swoim", zgodnie z nią wnioski na udzielanie preferencyjnych kredytów będzie można składać tylko do końca 2012 r.
Prezydent podpisał nowelizację nowelizację ustawy o  finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz  niektórych innych ustaw w zakresie funkcjonowania programu kredytowego "Rodzina na swoim" we wtorek 2 sierpnia.

Koniec z "Rodziną na swoim"

Uchwalona na początku czerwca przez Sejm nowelizacja ustawy o  finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania przewiduje stopniowe wygaszanie programu "Rodzina na swoim" - wnioski na udzielanie preferencyjnych kredytów będzie można składać tylko do końca 2012 r. Obniżona ma zastać zostać także cena mieszkania, na kupno którego można dostać dopłatę.

Program „Rodzina na swoim" zaczął funkcjonować na mocy ustawy z  września 2006 r. Skorzystać z niego mogą małżeństwa lub osoby samotnie wychowujące dzieci. Po zaciągnięciu odpowiedniego kredytu w jednym z  banków, które podpisały stosowną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przez pierwsze 8 lat państwo dopłaca połowę wartości odsetek. W ramach programu można skredytować mieszkanie, którego maksymalna powierzchnia nie przekracza 75 m kw., czy dom o powierzchni nieprzekraczającej 140 m kw.

Mniejszy mnożnik

Nowelizacja zakłada zmniejszenie z 1,4 do 1,0 wartości mnożnika określającego limit ceny mieszkania, do której można dostać dopłatę na  rynku pierwotnym oraz z 1,4 do 0,8 mnożnika dotyczącego mieszkań na  rynku wtórnym. Mnożnik ten odnosi się do maksymalnej wartości metra kwadratowego lokalu, na który zaciągany jest preferencyjny kredyt. Wartość średniej ceny metra lokalu w danym regionie określa raz na pół roku wojewoda. Im wyższy mnożnik, tym droższe może być mieszkanie objęte programem. W wyniku obniżenia wartości współczynnika służącego do obliczania kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej zmniejszy się pula mieszkań kwalifikujących się do uzyskania preferencyjnego kredytu.

Zgodnie z nowelizacją z preferencyjnych kredytów będą mogły korzystać małżeństwa, nawet jeżeli jeden z małżonków skończył 35 lat, a także osoby niepozostające w związku małżeńskim. W znowelizowanej ustawie znalazł się zapis, że Rada Ministrów do dnia 31 marca 2013 r. ma przedłożyć Sejmowi i Senatowi informację o  realizacji rządowego programu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych "Rodzina na Swoim" oraz zamierzenia w sprawie wprowadzenia po dniu 31 grudnia 2013 r. systemów wspierania rodzin w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

zew, PAP