Merkel i Sarkozy ustalili przyszłość UE? Van Rompuy dowie się z listu

Merkel i Sarkozy ustalili przyszłość UE? Van Rompuy dowie się z listu

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Angela Merkel i Nicolas Sarkozy (fot. Reuters/Forum)
Francja i Niemcy opowiadają się za "automatycznymi" sankcjami dla krajów UE, które złamią unijny Pakt Stabilności i Wzrostu - powiedział prezydent Nicolas Sarkozy po spotkaniu z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Paryż i Berlin wykluczyły emitowanie euroobligacji.
Sarkozy i kanclerz Niemiec Angela Merkel rozmawiali w Pałacu Elizejskim na temat wspólnych propozycji uzdrowienia sytuacji w  strefie euro przed czwartkowo-piątkowym szczytem Rady Europejskiej. Prezydent Francji mówił po spotkaniu, że Francja i  Niemcy "preferują" zmianę traktatu europejskiego przez 27 państwa, aby  wzmocnić dyscyplinę finansową w eurogrupie. Szef francuskiego państwa zaznaczył jednak, że jeśli okaże się to  trudne, możliwe jest alternatywne wyjście: umowa przyjęta przez państwa eurogrupy, ale otwarta dla innych państw spoza niej.

Kary z automatu

Według Sarkozy'ego, Paryż i Berlin oczekują, że do marca przyszłego roku państwa strefy euro porozumieją się co do nowego traktatu dotyczącego zarządzania eurolandem. Jak dodał prezydent, ten traktat zakładałby automatyczne kary dla  państw strefy euro, które nie będą przestrzegać zasady trzyprocentowego deficytu finansów publicznych. Decyzja o sankcjach miałaby być podejmowana w drodze głosowania "większością kwalifikowaną".

Francja i Niemcy pragną także wprowadzenia w prawodawstwie wszystkich krajów strefy euro tzw. złotej reguły, czyli zasady utrzymywania w  ryzach równowagi budżetowej przez dane państwo. Oceną realizacji "złotej reguły" miałby zajmować się trybunał konstytucyjny danego kraju. Liderzy obu państw potwierdzili, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości nie będzie mógł "anulować" budżetów narodowych naruszających równowagę budżetową.

EBC niezależny, bez euroobligacji

Sarkozy i Merkel zgodzili się, że Europejski Bank Centralny powinien być niezależny i że państwa UE powstrzymają się od  jakiejkolwiek "pozytywnej czy negatywnej" oceny jego działań. Sarkozy ogłosił także, iż krokiem w stronę wzmocnienia zarządzania eurogrupą będzie zwoływane od tej pory co miesiąc spotkanie przywódców krajów eurolandu.

Przywódcy obu państw potwierdzili, że Francja i Niemcy odrzucają emitowanie euroobligacji jako sposób na rozwiązanie kryzysu zadłużenia w strefie euro. Zgodnie z zapowiedzią francuskiego prezydenta, szczegóły porozumienia będą 7 grudnia przesłane listownie przewodniczącemu Rady Europejskiej Hermanowi Van Rompuyowi.

W obliczu spirali zadłużenia w eurogrupie Niemcy od dłuższego czasu domagają się zmian traktatów unijnych. Odrzucają też możliwość wprowadzenia euroobligacji i sprzeciwiają się zwiększeniu roli EBC, czego chciał do tej pory Paryż. Ponadto Berlin żąda, by kontrolą i dyscyplinowaniem państw łamiących zasady fiskalne zajmowała się instytucja na szczeblu unijnym, podczas gdy Francja opowiada się za decydowaniem o tym wspólnie przez rządy.

zew, PAP

 2

Czytaj także