Warszawa oszczędza, ale "mieszkańcy tego nie odczują"

Warszawa oszczędza, ale "mieszkańcy tego nie odczują"

Dodano:   /  Zmieniono: 
Warszawa, fot. Wikipedia
Warszawa zapożycza się przede wszystkim na inwestycje transportowe i komunikacyjne. Na koniec 2012 r. zadłużenie zaplanowano na 45,5 proc. wielkości budżetu, to mniej o 5,38 punktów procentowych niż w tym roku - wynika z planu budżetowego miasta na 2012 r.
Wicerzecznik ratusza Agnieszka Kłąb powiedziała, że budżet Warszawy na 2012 r. jest bezpieczny. - Nie mamy kłopotów ze spłatą długów - zaznaczyła. Podkreśliła, że budżet miasta spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych - tzw. reguły finansowej i wskaźnika zadłużenia.

W uchwale budżetowej dochody miasta w 2012 r. zaplanowano na 12,4 mld zł, a wydatki na 13,4 mld zł. Oznacza to, że deficyt wyniesie 987 mln zł. Kłąb podkreśliła, że jest to o ok. 60 proc. mniej w stosunku do tego roku. Dodała, że w 2012 r. miasto planuje zrezygnować z emitowania obligacji. Zadłużenie na koniec 2012 r. zaplanowano na poziomie 5,6 mld zł. Wskaźnik zadłużenia miasta (czyli stosunek jego długu do dochodów) ma wynieść 45,5 proc. - o 5,38 pkt. proc. mniej niż w tym roku. Ustawowo nie może on przekroczyć 60 proc. Wskaźnik obsługi zadłużenia ma wynieść 5,47 proc.

Kłąb powiedziała, że miasto zapożycza się głównie na inwestycje komunikacyjne, transportowe - aby uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych potrzebne są środki własne. Chociaż w 2012 r. wydatki na inwestycje (2,9 mld zł, w tym 2,2 mld na transport i komunikację) będą mniejsze o 12,6 proc. w porównaniu do roku poprzedniego, to miasto planuje otrzymać unijne dofinansowanie projektów w wysokości 1,5 mld zł. - To pieniądze w większości przeznaczane są na inwestycje - powiedziała wicerzecznik ratusza. Wśród inwestycji zaplanowanych na przyszły rok znalazły się m.in.: kontynuacja budowy centralnego odcinka II linii metra i Trasy Mostu Północnego, modernizacja ciągu ulic Marsa i Żołnierskiej, budowa linii tramwajowej na Tarchomin, modernizacja pętli autobusowej i budowa pawilonu przy Dworcu Wschodnim.

Budżet miasta jest też ograniczony tzw. regułą wydatkową, która oznacza, że wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących. Na bieżącą działalność miasto zamierza w 2012 r. przeznaczyć 10,4 mld zł (78, 2 proc. wszystkich zaplanowanych wydatków), z kolei dochody bieżące zaplanowano na 10,5 mld zł. Mniej środków - w porównaniu z 2011 r. - będzie przeznaczonych m.in. na sport i turystykę (o 14 proc.), bezpieczeństwo i porządek publiczny (o 11 proc.), kulturę (o 11 proc.), zdrowie i pomoc społeczną (o 8 proc.), edukację (o 2 proc.).

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podczas prezentowania projektu budżetu w połowie grudnia zapewniała, że chociaż budżet zakłada oszczędności, to będą one wprowadzane tak, by mieszkańcy zbytnio ich nie odczuli. Plan budżetu na 2012 r. opiera się na założeniu, że możliwości budżetowe Warszawy w perspektywie rocznej i kilkuletniej będą "znacząco ograniczone", m.in. na skutek spowolnienia tempa rozwoju gospodarczego.

pap, ps

 0

Czytaj także