Cukier będzie tańszy

Cukier będzie tańszy

Dodano:   /  Zmieniono: 1
(fot. sxc)
Eksperci uważają, że w sezonie 2011/2012 światowa produkcja cukru będzie wyższa niż spożycie. W 2012 r. cukier powinien być znacznie tańszy niż rok wcześniej - poinformowała Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAMMU/FAPA).

Szacuje się, że produkcja cukru ma wynieść sezonie 2011/2012 r. (trwa on od października br. do września 2012 r.) 168,5-182,2 mln ton, a  konsumpcja 162-176,3 mln ton. Analitycy uważają, że drugi sezon z rzędu światowy bilans cukru będzie się charakteryzować nadwyżką produkcyjną, która powinna spowodować spadek cen tego surowca. W 2011 r. na światowych giełdach duża była zmienność notowań cukru. Cukier biały dwukrotnie bił cenowe rekordy – najpierw w lutym osiągając 884,5 USD za tonę, potem w lipcu - 876,3 USD/t. Podobnie zachowywały się notowania cukru surowego, które w lutym były najwyższe od 30 lat (778,4 USD/t). Od lipca br. ceny cukru spadały. Pod koniec listopada br. cukier rafinowany (biały) potaniał do 598 USD/t, a nierafinowany (surowy) do 505 USD/t. Spadki od rekordowych notowań wyniosły odpowiednio 32 i 35 proc.

Na tegoroczne ceny cukru miał wpływ m.in. spadek jego produkcji w  Brazylii i problemy z wywozem oraz brak decyzji władz Indii w sprawie wywozu cukru z tego kraju. Na poziom notowań wpływ miały także problemy finansowe strefy euro i USA. Analitycy FAMMU/FAPA uważają, że w 2012 r. na poziom cen tego surowca będą wpływać dane makroekonomiczne z największych na świecie gospodarek, kurs dolara i ceny ropy. Z powodu korzystnego bilansu cukru można się spodziewać, że będzie on tańszy w przyszłym niż w 2011 roku. Jednak stosunkowo niskie zapasy mogą spowodować, że jego ceny na  giełdach będą skakały.

Departament Rolnictwa USA (USDA) prognozuje, że światowa produkcja cukru w sezonie 2011/12 wzrośnie o 5 proc., do blisko 168,5 mln ton w  przeliczeniu na cukier surowy. Największym ośrodkiem jego produkcji na  świecie pozostanie Azja, gdzie wytwarza się 38 proc. cukru (64,4 mln ton). W Indiach wytwarza się 17 proc. światowej produkcji cukru, w  Chinach - 7 proc., a w Tajlandii - 6 proc. Drugie miejsce pod względem produkcji zajmuje Ameryka Południowa (28 proc.), gdzie zostanie wytworzone ok. 47,3 mln ton cukru. Europejska produkcja cukru stanowi 14 proc. produkcji światowej (w tym 9 proc. w  UE).

Produkcja cukru w UE-27 w sezonie 2011/12 została oszacowana na 15,3 mln ton w przeliczeniu na cukier surowy i będzie o ponad 1 proc. większa niż w poprzednim sezonie. Komisja Europejska ocenia, że w sezonie 2011/12 produkcja cukru w Unii wyniesie 17,827 mln ton, co oznacza, że  poza limitem zostanie wytworzone aż 4,87 mln ton, czyli dwa razy więcej niż sezon wcześniej. Największe nadwyżki będą udziałem Francji – 1,7 mln ton, i Niemiec – 1,6 mln ton. KE szacuje, że produkcja w Polsce wzrośnie do 1,71 mln ton, a  nadwyżka produkcyjna wyniesie 305 tys. ton. Kwota produkcyjna dla  naszego kraju wynosi ok. 1,4 mln ton. Cukier na świecie wytwarza się głównie z trzciny cukrowej. Z buraków powstaje zaledwie 20 proc. światowej ilości cukru. Według amerykańskich analityków, w tym sezonie jego produkcja wzrośnie dzięki większemu przerobowi buraków w Rosji i na Ukrainie. Jednak w ciągu ostatnich 20 lat produkcja cukru buraczanego spadła o 17 proc.

Spożycie cukru na świecie systematycznie rośnie i nie charakteryzuje się tak gwałtownymi skokami jak produkcja - informuje FAMMU/FAPA. W  ocenie USDA, w sezonie 2011/12 spożycie cukru wzrośnie na świecie o 2 proc. i przekroczy nieznacznie 162 mln ton. Największym konsumentem cukru jest Azja, gdzie zjada się go rocznie ok. 68 mln ton, co stanowi 42 proc. światowego spożycia. Najwięcej zużywa się cukru w Indiach -  26,5 mln ton (16 proc.). W Chinach i Brazylii zużycie wynosi po 8 proc. spożycia globalnego, w USA - 6 proc., a w Rosji - 4 proc. W UE konsumuje się około 17,5 mln ton cukru, czyli 11 proc. światowego spożycia.

eb, pap