PiS: podatnicy, płaćcie sołtysom

PiS: podatnicy, płaćcie sołtysom

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. Wprost
Posłowie PiS zaprezentowali pakiet projektów ustaw dla rolników. Proponują m.in. zwiększenie uprawnień izb rolniczych oraz wypłacanie sołtysom diet z budżetu państwa. Projekty złożono już u marszałek Sejmu Ewy Kopacz.

- Zespół rolny PiS przygotował siedem projektów ustaw, które są ważne z  punktu widzenia rolnictwa - podkreślił wiceszef klubu PiS Krzysztof Jurgiel. Wyraził też nadzieję, że "rząd i minister rolnictwa pochylą się nad propozycjami PiS i będą one szybko rozpatrywane". Jedna z inicjatyw PiS to projekt ustawy o spółdzielniach rolniczych. Jak zaznaczył Jurgiel jest on wzorowany na rozwiązaniach przedwojennych. Projekt przewiduje m.in., że spółdzielnie rolnicze tworzone będą z  inicjatywy rolników, a jej członkami będą mogli być tylko rolnicy współpracujący z nimi.

"Chcemy wzmocnić izby rolnicze"

Inna z propozycji dotyczy zmian w ustawie o izbach rolniczych. - Chcemy wzmocnić izby rolnicze, jako powszechny samorząd rolniczy -  mówił poseł Jan Ardanowski. Dzięki projektowi PiS zwiększone zostałyby uprawnienia izb rolniczych, mogłyby one m.in. prowadzić szkoły rolnicze. Zwiększony zostałby też katalog zadań, jakie izby wykonują odpłatnie, co - podkreślił Ardanowski - zwiększyłoby ich dochody. Ponadto izby zyskałyby uprawnienie do prowadzenia rachunkowości na rzecz rolników. Ma  to związek z zapowiedziami rządu dotyczącymi docelowego włączenia rolników w powszechny system rachunkowy i ubezpieczeń społecznych. - Aktywność organizacji rolniczych, w szczególności samorządu rolniczego jest niezbędna do budowy społeczeństwa obywatelskiego -  ocenił Ardanowski.

Robert Telus (PiS) zaprezentował natomiast propozycję zmian w ustawie o samorządzie gminnym, która ma wprowadzić finansowaną z budżetu dietę dla sołtysa. W uzasadnieniu do projektu czytamy m.in., że na mocy ustawy o  samorządzie gminnym istnieje możliwość wypłacania sołtysom diet, ale w  praktyce sytuacja jest bardzo zróżnicowana (są gminy, w których dieta równa się diecie radnych, ale są też takie, w których dieta nie jest wypłacana w ogóle). - W tej sytuacji zasadne wydaje się, aby niezależnie od rozwiązań przyjętych w poszczególnych gminach, każdemu sołtysowi przysługiwała dieta w wysokości od 100 do 250 zł, w zależności od  wielkości sołectwa. Kwota ta byłaby corocznie waloryzowana, począwszy od  1 marca 2012 r. w oparciu o wskaźnik inflacji w minionym roku kalendarzowym. Kwota diety wolna jest od podatku dochodowego od osób fizycznych - czytamy.

Według autorów projektu na realizację wypłat diet należy zabezpieczyć ok. 98 mln zł z budżetu państwa. Wśród propozycji PiS jest także m.in. dodatek emerytalny dla  strażaków ochotników, poszerzenie dostępności do ubezpieczeń rolnych i  zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

eb, pap

 0

Czytaj także