Skarb Państwa posiada miliony hektarów ziemi

Skarb Państwa posiada miliony hektarów ziemi

Dodano:   /  Zmieniono: 1
(fot. Wprost) Źródło: Wprost
- Na koniec 2011 r. prawie 2 mln hektarów ziemi pozostawało w zasobie skarbu państwa, z czego prawie 1,5 mln ha było w dzierżawie - poinformował sejmową komisję skarbu państwa minister rolnictwa Marek Sawicki. Zaznaczył, że to wstępne dane resortu.

Sawicki przedstawił posłom komisji informację o dotychczasowym rozdysponowaniu ziemi, którą obecnie w imieniu skarbu państwa administruje Agencja Nieruchomości Rolnych. Od początku działania agencji sprzedano ponad 2,2 mln ha. Do rozdysponowania pozostało ok. 310 tys. ha - podał. Minister zaznaczył, że do zasobu skarbu państwa powrócą, zgodnie z uchwalonymi w  poprzedniej kadencji przepisami, wydzielone przez dzierżawców części gruntów, stanowiące 30 proc. dzierżawionych terenów. Grunty uzyskane od  dzierżawców oraz pozostające w zasobie mają trafiać przede wszystkim do  rolników indywidualnych na powiększenie gospodarstw - podkreślał minister.

- Dzierżawca będzie pytany, czy wyłączy 30 proc. ziemi, co da mu prawo pierwokupu reszty. Jeśli nie zgodzi się - nikt go do końca okresu dzierżawy nie będzie nękał czy do czegoś nakłaniał. Po wygaśnięciu umowy dzierżawiona ziemia będzie sprzedawana w trybie przetargu ograniczonego na wyłączenie gospodarstw - mówił.

Sawicki podał, że w 2011 r. udało się rozdysponować ok. 125 tys. ha ziemi. W ramach nieodpłatnego przekazania uprawnionym podmiotom w 2011 r. przekazano dodatkowo ponad 14 tys. ha. Na 2012 r. przygotowywanych do  sprzedaży jest kolejne 100 tys. ha - podał minister, zaznaczył jednak, że będzie zabiegał o to, by ilość ta była wyższa. Średnia cena hektara sprzedawanych gruntów wyniosła w III kwartale 2011 r. 17,1 tys. zł, przy średniej cenie w 2010 r. ok. 15,3 tys. zł -  wyliczał minister.

Sawicki zadeklarował, że Agencja nie będzie organizowała dużych przetargów, tylko będzie chciała sprzedawać mniejsze działki, które będą w finansowym zasięgu rolników indywidualnych. - Jeżeli 10-hektarowy rolnik widzi ogłoszenie o sprzedaży 10 czy 150 hektarów, to nawet nie  spojrzy na taką możliwość, bo go na to nie stać - tłumaczył. W jego ocenie zmniejszenie powierzchni sprzedawanych działek powinno podnieść średnią cenę uzyskiwaną ze sprzedaży gruntu, choć zwiększają się koszty przygotowania takich przetargów. Minister powiedział, że w  razie braku chętnych nabywców opowiada się za przekazywaniem takich terenów samorządom. Zapowiedział, że będzie dążył do wyprzedania ziemi z  zasobów państwa i likwidacji Agencji Nieruchomości Rolnych.

Powiedział też posłom, że prowadzone są działania dla połączenia dwóch innych agencji rolnych - Agencji Rynku Rolnego i Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa.

eb, pap

 1

Czytaj także