Rada podniesie stopy? To zależy od inflacji

Rada podniesie stopy? To zależy od inflacji

Dodano:   /  Zmieniono: 
RPP: gdy inflacja nie będzie spadać, rozważymy podniesienie stóp (fot. sxc.hu) Źródło: FreeImages.com
Rozważenie decyzji o podniesieniu stóp procentowych byłoby uzasadnione, gdyby aktywność gospodarcza uległa nieznacznemu osłabieniu, a inflacja nie zaczęłaby wyraźnie spadać - wynika z zapisu dyskusji na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej z początku roku.
Jak napisano w sprawozdaniu, członkowie Rady byli zgodni, że na posiedzeniu 11 stycznia stopy powinny pozostać niezmienione. Było to  spowodowane przede wszystkim niepewnością dotyczącą aktywności gospodarczej w najbliższych kwartałach. "W odniesieniu do przyszłych decyzji, większość członków Rady uznała natomiast, że w przypadku utrzymania się relatywnie wysokiego tempa krajowego wzrostu gospodarczego oraz podwyższonej inflacji, a także wysokich oczekiwań inflacyjnych, nie można wykluczyć podwyższenia stóp procentowych NBP" - czytamy w relacji z posiedzenia. "Jednocześnie niektórzy członkowie Rady argumentowali, że w przypadku silnego osłabienia wzrostu gospodarczego lub istotnego wzmocnienia złotego, uzasadnione może okazać się obniżenie stóp procentowych NBP" -  czytamy w zapisie.

Podczas posiedzenia zwrócono uwagę, że na wzrost i inflację będą silnie wpływać zarówno uwarunkowania zewnętrzne, np. perspektywy wzrostu za granicą, sytuacja na rynkach finansowych, ceny surowców, jak i  czynniki krajowe, a także kształtowanie się kursu walutowego. Członkowie Rady wskazywali, że bieżące dane o produkcji przemysłowej, budowlano-montażowej i sprzedaży detalicznej wskazują na wciąż relatywnie wysoki wzrost gospodarczy. Jednocześnie podkreślano, że w  kolejnych kwartałach można się spodziewać zmniejszenia dynamiki krajowej aktywności gospodarczej.

"Zwracano przy tym uwagę, że niepewność związana z otoczeniem polskiej gospodarki, w tym skala spowolnienia gospodarczego za granicą oraz potencjalne skutki zaburzeń na międzynarodowych rynkach finansowych dla polskiej gospodarki, w połączeniu z niepewnością co do tempa i  struktury dalszego zacieśnienia krajowej polityki fiskalnej, utrudniają ocenę tego, jak silne będzie osłabienie popytu w Polsce" - czytamy w  sprawozdaniu.

zew, PAP

 0

Czytaj także