Chiny dogadały się z Tajwanem. Na gruncie handlowym

Chiny dogadały się z Tajwanem. Na gruncie handlowym

Dodano:   /  Zmieniono: 
Obroty handlowe między Chinami i Tajwanem wzrosły w 2011 roku o 10,1 procent (fot. EPA/WANG JUN/PAP) 
Obroty handlowe między Chinami i Tajwanem wzrosły w 2011 roku o 10,1 proc. w porównaniu do roku poprzedniego i wyniosły 16 mld dolarów - ogłosiło chińskie Ministerstwo Handlu.
Bezpośredni import towarów chińskich do Tajwanu osiągnął wartość 3,51 mld dolarów (wzrost o 18,3 proc.), a import towarów z Tajwanu do  Chin wyniósł 12 mld 492 mln dolarów (wzrost o 7,9 proc.). Najgorszym miesiącem dla wzajemnych kontaktów handlowych był grudzień 2011, kiedy to wartość wymiany handlowej wyniosła 1 mld 350 mln dolarów, co stanowiło 0,7-proc. wzrost. Eksport towarów chińskich na  Tajwan osiągnął wartość 276 mln dolarów, co stanowiło spadek o 3,8 proc., a import z Tajwanu wzrósł do 1 mld 73 mln dolarów - o 1,7 proc. w  porównaniu z poprzednim miesiącem.

Zauważa się pewne zmniejszenie zainteresowania chińskim rynkiem inwestycyjnym tajwańskich przedsiębiorców. W 2011 w Chinach wydano 2639 pozwoleń podmiotom z Tajwanu na bezpośrednie inwestycje, czyli o 14,1 proc. mniej w porównaniu z rokiem poprzednim, a ich wartość wyniosła 5  mld 420 mln dolarów (spadek o 11,8 proc.). W tym samym czasie ilość pozwoleń na chińskie inwestycje na Tajwanie wyniosła 85 tys. 772 i  ogólna wartość zainwestowanego kapitału w tym roku osiągnęła sumę 5 mld 420 mln dolarów (4,6 proc. ogólnej wartości wszystkich inwestycji zagranicznych na Tajwanie).

Był to kolejny rok wzrostu wzajemnej wymiany handlowej, znacznie zintensyfikowanej po podpisaniu przez Chiny i Tajwan w lipcu 2010 Umowy Ramowej o Współpracy Gospodarczej (ECFA). Na mocy umowy cła na 539 towarów tajwańskich i 267 chińskich zostały zniesione.

ja, PAP