Na instytucje finansowe skarżymy się rzadziej

Na instytucje finansowe skarżymy się rzadziej

Dodano:   /  Zmieniono: 
Polacy skarżą się na instytucje finansowe (fot. sxc.hu) Źródło:FreeImages.com
W ubiegłym roku do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego trafiły 8034 skargi klientów instytucji finansowych, to jest o 7 proc. mniej niż w poprzednim roku - informuje UKNF. Najwięcej skarg dotyczyło sektora bankowego - 3588.
Z raportu UKNF wynika, że spośród 3588 skarg na banki, większość - jak w poprzednich latach - dotyczyła banków komercyjnych i oddziałów instytucji kredytowych; na banki spółdzielcze poskarżono się 66 razy. Dla porównania, w 2010 r. klienci banków skarżyli się do regulatora 3525 razy, w 2009 r. - 3710 razy, a w 2008 r. - 2098 razy.

"Klienci nadal zgłaszają zastrzeżenia dotyczące kredytów i pożyczek, w tym obsługi kredytów hipotecznych. Jednak najczęściej pojawiającym się tematem jest długość i termin rozpatrywania wniosków kredytowych, co może wynikać z dokładniejszego badania zdolności kredytowej klientów" - informuje UKNF. W dokumencie wskazano, że klienci poruszali także - podobnie jak rok wcześniej - m.in. kwestie związane z obsługą kart, pobieraniem opłat i prowizji oraz jakością obsługi klientów.

Więcej zastrzeżeń do ubezpieczycieli

W 2011 r. nieznacznie wzrosła liczba skarg klientów sektora ubezpieczeniowego, z 3309 w 2010 r. do 3330 w 2011 r. Większość z nich (3108) dotyczyło ubezpieczeń osobowych i majątkowych, 222 było związanych z ubezpieczeniami na życie. "Najczęściej powtarzającym się wątkiem jest kwestia wypłaty odszkodowania wynikającego z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów. W związku z tym w listopadzie ubiegłego roku nadzór skierował pismo do zakładów ubezpieczeń w tej sprawie. Kwestia ta będzie przedmiotem dalszych analiz i obserwacji" - informuje UKNF. Według urzędu, problemy związane z umowami ubezpieczenia na życie mają zwykle indywidualny charakter. Skargi wskazują jednak, że ubezpieczeni często nie posiadają pełnej wiedzy na temat warunków zawieranych umów.

Mniej skarg emerytalnych

W 2011 r. nastąpił szczególny spadek wpływu skarg na sektor emerytalny; z 1531 skarg w 2010 r. do 801 w 2011 r. Według urzędu o około połowę spadła liczba skarg związanych z nieprawidłowościami w dokonywaniu transferów do innych funduszy oraz na prowadzenie działalności akwizycyjnej. "Innym istotnym zagadnieniem zgłaszanym przez członków OFE była działalność akwizytorów OFE wykonywana przez nich z nienależytą jakością (wprowadzanie w błąd, wymuszanie złożenia oświadczenia o przejściu lub pozostaniu w OFE, wykonywanie czynności w celu uzyskania opłaty)" - napisano w raporcie.

W publikacji zaznaczono, że od początku 2012 r. prowadzona przez nich działalność została zlikwidowana, więc urząd będzie obserwować, jak przełoży się to na sytuację członków OFE oraz na zgłaszane przez nich problemy. 216 skarg (wobec 210 w 2010 r.) zgłosili klienci sektora kapitałowego. "Z punktu widzenia skarg organ nadzoru nie odnotował szczególnych problemów" - napisano w publikacji.

zew, PAP