Euro 2012: rząd będzie otwierał nieukończone drogi

Euro 2012: rząd będzie otwierał nieukończone drogi

Dodano:   /  Zmieniono: 
Może się okazać, że kierowcy będą jednak upoważnieni do jeżdżenia po placu budowy... (fot. PAP/Grzegorz Michałowski) 
Nawet nieukończone odcinki dróg krajowych i autostrad mogą być przed Euro 2012 otwarte dla ruchu - przewiduje projekt nowelizacji ustawy przyjęty przez rząd. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie takiej drogi wydana byłaby warunkowo, na określony czas.
W przygotowanym przez rząd projekcie nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zawarto przepisy, które umożliwiają uzyskanie pozwolenia na  użytkowanie drogi, mimo że nie wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały wykonane albo droga nie spełnia wszystkich wymagań ochrony środowiska. Minister transportu Sławomir Nowak już kilka miesięcy temu zapowiadał nowelizację ustawy - szef resortu transportu przyznał, że na pewno na mistrzostwa nie będą przejezdne odcinki autostrady A1 Toruń-Stryków oraz A4 Kraków-Rzeszów. Trwają za to prace na odcinku A2 Stryków-Konotopa - to właśnie ten odcinek ma być na Euro 2012 "przejezdny", a nie ukończony.

"Zaproponowano rozwiązania, które powinny zapewnić przejezdność niektórych fragmentów dróg krajowych i autostrad przed Euro 2012 – przez wprowadzenie szczegółowych przepisów pozwalających na dopuszczenie ich do użytkowania, mimo niewykonania wszystkich prac towarzyszących budowie, ale z zachowaniem bezpieczeństwa dla użytkowników" - głosi komunikat Centrum Informacyjnego Rządu.  "Uzyskanie takiego pozwolenia będzie możliwe, jeśli właściwy organ nadzoru budowlanego stwierdzi, że droga spełnia warunki określone w  przepisach budowlanych, zapewniające bezpieczeństwo użytkownikom. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie takiej drogi będzie warunkowa i na określony czas. Aby wyeliminować sytuacje, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne, inwestor powinien objąć drogi (oddane na podstawie warunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) monitoringiem środowiskowym" - czytamy w dalszej części komunikatu.

Od dnia wydania decyzji w sprawie użytkowania wykonawca będzie miał maksymalnie dziewięć miesięcy na dokończenie robót lub spełnienie wymagań ochrony środowiska. Centrum Informacyjne Rządu podkreśliło, że nowe przepisy będą również po Euro 2012 pomagały w szybszym oddawaniu dróg do użytkowania. 

PAP, arb