Zobacz, o ile wzrosną pensje nauczycieli

Zobacz, o ile wzrosną pensje nauczycieli

Dodano:   /  Zmieniono: 
Nauczyciele dostanąl większe pensje, fot. sxc 
Płace zasadnicze nauczycieli wzrosną we wrześniu tego roku, w zależności od stopnia awansu zawodowego, od 83 zł do 114 zł brutto - wynika z przygotowanego przez MEN projektu rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek został przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Resort edukacji poinformował o tym w piątek na swojej stronie internetowej.

W tym roku płace nauczycieli wzrosną tylko raz - od 1 września o 3,8 proc. Zapisano to w ustawie budżetowej na 2012 r. Tegoroczna podwyżka płac nauczycieli to wynik ubiegłorocznych negocjacji płacowych przedstawicieli rządu ze związkowcami. Zgodnie z projektem rozporządzenia, od 1 września 2012 r. wynagrodzenie nauczyciela stażysty wyniesie 2265 zł brutto (oznacza to  wzrost o 83 zł brutto), nauczyciela kontraktowego - 2331 zł brutto (wzrost o 85 zł brutto), nauczyciela mianowanego - 2647 zł brutto (wzrost o 97 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego - 3109 zł brutto (wzrost o 114 zł brutto).

Na wynagrodzenie nauczycieli składa się wynagrodzenie zasadnicze i  dodatki do niego. Dodatków jest kilkanaście - po zsumowaniu ich i  wynagrodzenia zasadniczego wychodzi tzw. średnie wynagrodzenie nauczycieli określone w ustawie Karta Nauczyciela. Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty od 1 września 2012 r. ma  wynieść 2718 zł brutto, nauczyciela kontraktowego - 3017 zł brutto, dla  nauczyciela mianowanego - 3913 zł brutto, nauczyciela dyplomowanego -  5000 zł brutto.

Nauczycielskie związki zawodowe od lat podkreślają, że wysokość tzw. średniego wynagrodzenie jest odległa od tego, co naprawdę otrzymują nauczyciele, a o faktycznych ich zarobkach świadczy właśnie wysokość wynagrodzenia zasadniczego. Samorządy mogą wypłacać nauczycielom wynagrodzenie zasadnicze wyższe niż wynika z rozporządzenia ministra edukacji.

pap, ps