Podatkiem w KGHM. Prezydent podpisał ustawę, rząd liczy na 2 miliardy złotych

Podatkiem w KGHM. Prezydent podpisał ustawę, rząd liczy na 2 miliardy złotych

Dodano:   /  Zmieniono: 
Wydobycie miedzy zostało opodatkowane - rząd liczy na wpływy rzędu 1,8 miliarda złotych (fot. sxc.hu) Źródło: FreeImages.com
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o podatku od wydobycia niektórych kopalin - poinformowała w komunikacie Kancelaria Prezydenta. Chodzi o opodatkowanie wydobycia miedzi i srebra. Według resortu finansów podatek od wydobycia miedzi i srebra przyniesie w 2012 r. budżetowi około 1,8 mld zł, a w kolejnych latach mniej więcej po 2,2 mld zł.

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że ustawa ma na celu wprowadzenie do polskiego systemu prawnego nowego podatku od niektórych kopalin, który należy do  grupy danin nakładanych od wielkości urobku (wydobycia). Wprowadzany podatek w całości stanowić ma dochód budżetu państwa. "Zakres przedmiotowy opodatkowania obejmuje wydobycie dwóch rodzajów kopalin, tj. miedzi i srebra, przy czym opodatkowaniu podlegać będzie wydobyty metal, a nie rudy metalu. Podstawą opodatkowania jest ilość miedzi oraz srebra zawarta w wyprodukowanym koncentracie" - czytamy w  komunikacie. W przypadku, gdy podatnik nie produkuje koncentratu z wydobytego urobku rudy miedzi, podstawę opodatkowania podatkiem stanowi ilość miedzi oraz srebra zawarta w urobku rudy miedzi.

"Obowiązek podatkowy co do zasady powstaje w dniu wyprodukowania koncentratu z wydobytego przez podatnika urobku rudy miedzi. Stawki podatku od kopalin mają charakter kwotowy i ustalane są odrębnie dla  jednej tony wydobytej miedzi oraz jednego kilograma wydobytego srebra. Sposób ustalania stawek uzależniony jest od średniej ceny surowca" -  napisano w komunikacie. Ponadto w ustawie ustalone zostały maksymalne i  minimalne limity stawek.

Kancelaria wyjaśniła, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, dokonujące w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wydobycia miedzi oraz srebra. Organami podatkowymi właściwymi w zakresie podatku od niektórych kopalin są naczelnik urzędu celnego oraz dyrektor izby celnej, wyznaczeni przez ministra finansów.

Wprowadzenie podatku od kopalin budzi zastrzeżenia partii opozycyjnych, według których będzie on mocnym uderzeniem w gospodarkę i  obniży znacząco wartość KGHM. Także według niektórych ekspertów podatek może znacząco zmniejszyć potencjał rozwoju spółki i wysokość dywidendy dla akcjonariuszy tej spółki.

PAP, arb

 0

Czytaj także