Papież: państwa powinny dbać o ubogich

Papież: państwa powinny dbać o ubogich

Dodano:   /  Zmieniono: 4
Papież Benedykt XVI podkreślił, że państwa powinny dbać o ustawodawstwo socjalne, fot. PAP/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI
Papież podkreślił, że poczucie niesprawiedliwości spowodowane występowaniem obok siebie nędzy i wielkiego bogactwa może prowadzić do wstrząsów i buntów, jeśli państwa nie będą dbały o ustawodawstwo socjalne.

Benedykt XVI, który wygłosił przemówienie podczas uroczystości składania listów uwierzytelniających przez nowych ambasadorów Etiopii, Malezji, Irlandii, Fidżi i Armenii przy Watykanie, apelował do rządów o  takie ustawodawstwo socjalne, które nie będzie pogłębiało nierówności majątkowej.

Wielkie cierpienia zarówno materialne, jak i duchowe, które powodują na świecie ubóstwo i nędza - podkreślił papież - wymagają nowej mobilizacji sił dla przeciwstawienia się w duchu sprawiedliwości i  solidarności tym zagrożeniom, wobec których stoi człowiek, społeczeństwo i środowisko.

Światowy kryzys doprowadza rodziny do zubożenia

Migracja ze wsi do miast, konflikty zbrojne, głód i pandemie, to  zjawiska, jak oświadczył biskup Rzymu, które łączą się w dramatyczny sposób z nowymi postaciami ubóstwa.

- Światowy kryzys gospodarczy doprowadza coraz więcej rodzin do coraz głębszego zubożenia, a kiedy nędza współistnieje z wielkimi bogactwami, powstaje wrażenie panującej niesprawiedliwości, która może doprowadzić do buntów. Konieczne jest, aby państwa czuwały nad tym, by  ustawodawstwo socjalne nie powiększało tych nierówności i pozwalało ludziom żyć w godnych warunkach - oświadczył Benedykt XVI.

Zwierzchnik Kościoła katolickiego zwrócił się do państw świata, aby  zabiegały o rozwój, który "nie byłby wyłącznie wzrostem gospodarczym". Opowiedział się za stosowaniem polityki pozwalającej na aktywizację gospodarczą najuboższych warstw ludności, wskazując jako środek m.in. udzielanie mikrokredytów.

"W tej próżni będzie trudniej rozróżniać między dobrem i złem"

Według papieża mikrokredyty oraz inne formy wyrównywania szans pokazują, że można zharmonizować cele gospodarcze z umacnianiem tkanki powiązań społecznych, demokratyczną praworządnością i poszanowaniem środowiska naturalnego.

Papież wyraził także głębokie zaniepokojenie odejściem od wartości we współczesnym społeczeństwie. - W tej próżni będzie trudniej rozróżniać między dobrem i złem, stawiać wspólne dobro ponad interesem osobistym - powiedział. - Otwarcie wobec Boga prowadzi do otwarcia wobec braci i pojmowania życia jako misji solidarności dającej uczucie radości", co pozwoli "zmniejszyć biedę i skończyć z obojętnością i egoizmem- podkreślił papież.

mp, pap

 4

Czytaj także