Solorz-Żak nagrodzony za innowacyjność

Solorz-Żak nagrodzony za innowacyjność

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Fundacja im. Lesława Pagi przyznała nagrodę Zygmuntowi Solorzowi-Żakowi za "śmiałe decyzje i innowacyjność" (fot. PAP/Leszek Szymański)
Zygmunt Solorz-Żak został laureatem Nagrody Lesława Pagi przyznawanej m.in. za śmiałe decyzje biznesowe i innowacyjność w biznesie. Fundacja im. Lesława Pagi przyznała też, wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim, stypendia dla wyróżniających się projektów innowacyjnych akademickich kół naukowych.

W poprzednich latach nagrodę otrzymali: Krzysztof Lis, Leszek Czarnecki, Leszek Balcerowicz, Igor Chalupec, Józef Wancer, Janusz Lewandowski i Grzegorz Domański.

- Innowacyjność w biznesie to nie tylko pomysły, to głównie skuteczność wdrażania pomysłów - powiedział wicepremier Waldemar Pawlak w trakcie uroczystości- Innowacyjność w biznesie to nie tylko pomysły, to głównie skuteczność wdrażania pomysłów - powiedział wicepremier Waldemar Pawlak w trakcie uroczystości na GPW.

Dofinansowanie w ramach programu Stypendium im. Lesława Pagi we  współpracy z NBP otrzymało 9 projektów akademickich kół naukowych i  organizacji studenckich działających w obszarze rynku kapitałowego:

- Toruńskie Forum Giełdowe - domestic and european capital markets law regulations - projekt mający na celu zainicjowanie dyskusji nad problematyką prawa rynku kapitałowego i przybliżenie tej dziedziny szerszym kręgom odbiorców.

- I Ogólnopolski Studencki Kongres Nauk Ekonomicznych i Społecznych -  projekt spotkania i wymiany myśli dla młodych naukowców z kilku polskich uczelni.

- Emerging Europe - międzynarodowa konferencja z udziałem m.in. prezesa GPW Ludwika Sobolewskiego, której tematem przewodnim był kryzys zadłużenia w Europie.

- Biblioteki Ekonomiczne - projekt tworzenia sieci prywatnych, niezależnych od uczelni wyższych bibliotek ekonomicznych, funkcjonujących przy uczelnianych kołach naukowych. Biblioteki mają dać szybki i darmowy dostęp do książek wszystkim osobom zainteresowanym, nie  tylko studentom.

- Instytucje rynku kapitałowego a innowacyjność gospodarek narodowych - projekt polegający na zbadaniu, w jaki sposób funkcjonowanie rynku kapitałowego oraz jego otoczenie instytucjonalne wpływają na rozwój innowacji w poszczególnych krajach. Dzięki projektowi ma być możliwe wskazanie barier instytucjonalno-prawnych spowalniających wzrost innowacyjności.

- III edycja Studenckiego Funduszu Inwestycji - celem projektu jest zdobycie doświadczenia inwestycyjnego przez przyszłych młodych inwestorów na GPW i na rynku Forex.

- Rola Giełdy Papierów Wartościowych w gospodarkach transformacji -  projekt zakłada przeprowadzenie analizy porównawczej dotyczącej funkcjonowania giełdy papierów wartościowych oraz jej elementów w  krajach po transformacji gospodarczej na przykładzie Polski, Ukrainy i  Serbii. W ramach projektu - konferencje naukowe oraz warsztaty w każdym z  trzech krajów.

- Regulacja rynku kapitałowego, a cykl koniunkturalny - projekt polegający na popularyzacji problematyki prawnej regulacji rynków kapitałowych wśród mieszkańców, głównie licealistów i studentów, z  województwa podlaskiego w Polsce i kraju południowomorawskiego w  Czechach.

- Studencki Cashflow - projekt edukacyjny dla młodych osób, realizowany poprzez szkolenia i warsztaty oraz gry planszowe o tematyce ekonomicznej. Podczas szkoleń uczestnicy pozyskają wiedzę dotyczącą inwestowania na GPW, prowadzenia własnej firmy oraz możliwościach finansowania studiów przy pomocy kredytów studenckich.

sjk, PAP

 2

Czytaj także