Senat zajmie się emeryturami. Będą kolejne protesty?

Senat zajmie się emeryturami. Będą kolejne protesty?

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Senatorowie zajmą się projektem senackiej komisji ustawodawczej, który wzbudził w ostatnim czasie spore kontrowersje (fot.PAP/Bartłomiej Zborowski)
- Na 16 maja zaplanowano jednodniowe posiedzenie Senatu, na którym rozpatrzona będzie rządowa reforma systemu emerytalnego i emerytur mundurowych - poinformował wicemarszałek Senatu z PiS Stanisław Karczewski.

Sejm przegłosował rządową ustawę wydłużającą i zrównującą wiek emerytalny kobiet i mężczyzn do 67 lat, a także zmiany w  emeryturach mundurowych. Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z  Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje, że od 2013 r. wiek emerytalny będzie wzrastał o trzy miesiące każdego roku. Tym samym mężczyźni osiągną docelowy wiek emerytalny (67 lat) w 2020 r., a kobiety - w 2040 r. Nowe regulacje przewidują też możliwość przejścia na  wcześniejszą, tzw. częściową emeryturę.

Zmiany w systemie emerytur mundurowych zakładają natomiast, że  funkcjonariusze mundurowi i żołnierze zawodowi, którzy wstąpią do służby od 2013 r., będą nabywać uprawnienia emerytalne po 55. roku życia i 25 latach służby - zdecydowała izba, nowelizując ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych. Posłowie nie zgodzili się wcześniej na  wnioski PiS i SP o odrzucenie rządowego projektu.

Na tym samym posiedzeniu Senatu - poinformował Karczewski - ma być rozpatrzony senacki projekt zmian w Prawie prasowym. Projekt senackiej komisji ustawodawczej wzbudził w ostatnim czasie spore kontrowersje. Zakładał on odejście od sprostowań i pozostawienie odpowiedzi jako jedynej formy na publikacje prasowe. Odpowiedź taka miałaby dotyczyć nie  tylko faktów, ale też ocen.

Na posiedzeniu trzech senackich komisji odbyło się pierwsze czytanie projektu. Senatorowie zdecydowali wówczas, że jedyną formą reakcji na  publikacje powinna być nie odpowiedź, a sprostowanie. Senatorowie opowiedzieli się też za zniesieniem sankcji karnych za uchylanie się od  opublikowania sprostowania. Dziś Prawo prasowe przewiduje za ten czyn karę grzywny lub pozbawienia wolności. Projekt komisji ustawodawczej pozostawiał tylko karę grzywny.

ja, PAP

 1

Czytaj także