W ARMiR pieniędzy nie brakuje. Będą inwestować w rybołówstwo

W ARMiR pieniędzy nie brakuje. Będą inwestować w rybołówstwo

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. materiały prasowe
Od 20 lipca do 2 sierpnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o dofinansowanie inwestycji w portach rybackich i miejscach wyładunków ryb - poinformował Departament Komunikacji Społecznej.

Zarządzający portami rybackimi, przystaniami czy miejscami wyładunku ryb, organizacje, grupy lub stowarzyszenia rybaków, czy też osoby które są posiadaczami gruntów leżącej w obrębie portów lub przystani, jak i podmioty, do których należy infrastruktura portowa, będą mogli starać się o pomoc ARiMR na dofinansowanie kupna urządzeń do wyładunku, sortowania, składowania, sprzedaży, zamrażania lub przechowywania ryb morskich, a także ich produktów.

Takie przedsięwzięcia można realizować w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w oddziałach regionalnych Agencji.

Za środki z tego programu będzie także można kupić urządzenia poprawiające warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, środki transportu np. ciągniki czy też otrzymać pomoc na działania służace środowisku naturalnemu. Dotyczy to m.in. odbioru odpadów ze statków rybackich oraz przekazywanie ich do recyklingu lub unieszkodliwienia.

Pomoc będzie przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.

Dotychczas ARiMR podpisała 78 umów o przyznanie dofinansowania pomocy na "Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach" na kwotę 556 milionów. Zrealizowano już płatności na 410 milionów złotych. Resztę pieniędzy dostaną beneficjenci po zrealizowaniu i rozliczeniu przedsięwzięć. Z takiego wsparcia skorzystały m.in. porty w Kołobrzegu, Szczecinie, Darłowie, Helu czy Ustce.

Unijny program RYBY podzielony jest na pięć tzw. osi priorytetowych, Agencja odpowiada za realizację trzech z nich. Budżet całego programu wynosi ok. 4 mld złotych, z tego ARiMR ma do wydania 2,5 mld zł. Od początku realizacji programu do końca marca zakontraktowane zostało 2 mld. Na modernizację portów rybackich (czyli tzw. oś III) jest łącznie 887 mln zł.

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl i www.minrol.gov.pl w zakładce „PO RYBY 2007-2013”.

mp, pap
 0

Czytaj także