OECD o polskiej gospodarce: spowalnia

OECD o polskiej gospodarce: spowalnia

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Współczynnik CLI dla Polski spada (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Wskaźnik Composite Leading Indicator (CLI) dla Polski w sierpniu tego roku wyniósł 100,09 pkt wobec 100,12 pkt w lipcu, po rewizji - podała Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. CLI ma wskazywać punkty zwrotne w cyklu biznesowym. W porównaniu z danymi sprzed roku CLI jest wyższy o 0,01 proc.
OECD na stronie internetowej informuje, że rosnący CLI o wartości powyżej 100 pkt oznacza ekspansję gospodarki, spadające CLI powyżej poziomu 100 pkt oznacza spadek koniunktury. Natomiast CLI w trendzie spadkowym i poniżej 100 pkt wskazuje na spowolnienie, a rosnące CLI - poniżej 100 pkt - oznacza ożywienie gospodarcze. CLI wyprzedza cykle biznesowe - według OECD - przesunięcie wynosi 6-9 miesięcy.

Composite Leading Indicator to wskaźnik przygotowywany przez OECD, który ma służyć do wczesnego wskazywania punktów zwrotnych w cyklu biznesowym w danym kraju. OECD wybiera kluczowe składniki wskaźnika osobno dla każdego z państw. W przypadku Polski brane pod uwagę są: realny efektywny kurs walutowy, stopa WIBOR 3M, a także podawane przez GUS: koniunktura w przemyśle przetwórczym, liczba ofert pracy oraz dynamika produkcji węgla.

PAP, arb
 1

Czytaj także