Dobroczyńcy Roku wybrani po raz 16.

Dobroczyńcy Roku wybrani po raz 16.

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Dobroczyńca Roku - nagrody przyznano po raz 16 (fot. mat. prasowe)
Teatr Kamienica, Orange Polska, Bałtycki Bank Spółdzielczy, Fundacja Orange, RÖBEN POLSKA oraz Scanmed Multimedis S.A. - to laureaci Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku 2012". Nagrody przyznano 20 maja podczas Gali Finałowej w Warszawie. "Dobroczyńca Roku" to największa i najstarsza w Polsce inicjatywa nagradzająca i promująca społeczne zaangażowanie firm.
W kategorii "Współpraca firmy z organizacją pozarządową. Duża firma" zwyciężył Teatr Kamienica – za liczne akcje dobroczynne, koło teatralne osób bezdomnych, cykl warsztatów o bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz naukę pierwszej pomocy dla kilku tysięcy dzieci ze szkół podstawowych w Warszawie. W kategorii "Mała i średnia firma" wygrała Fundacja Orange. Nagrodę przyznano m.in. za przekazanie aparatów słuchowych do banku aparatów w Krośnie oraz wyposażenie przez pracowników-wolontariuszy poczekalni dla małych pacjentów ośrodka diagnostyczno-rehabilitacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim. W obu kategoriach laureatów wybierali internauci. Także dzięki ich głosom, za realizację długofalowych projektów angażujących pracowników-wolontariuszy w działalność społeczną, dostosowaną do ich potrzeb i oczekiwań, nagrodę otrzymała firma Orange Polska w kategorii "Wolontariat Pracowniczy".

W pozostałych kategoriach – "Lokalne zaangażowanie społeczne firmy" oraz "Strategia społecznego zaangażowania firmy" – zwycięzców wybierali członkowie Kapituły konkursu. W pierwszej kategorii nagrodzono Bałtycki Bank Spółdzielczy (za wieloletnie zaangażowanie w lokalne inicjatywy i realny wkład w zrównoważony rozwój regionu oraz za wsparcie finansowe, rzeczowe i organizacyjne dla licznych lokalnych instytucji, klubów sportowych oraz wydarzeń kulturalnych organizowanych w regionie). Laureatem w kategorii "Lokalny wymiar społecznego zaangażowania firmy" została firma RÖBEN POLSKA SP. z o.o., nagrodzona za wsparcie merytoryczne, organizacyjne i rzeczowe na rzecz programu "Mała architektura, duża sprawa", pomoc kadrze Lokalnej Grupy Działania w zakresie poradnictwa budowlanego i public relations oraz wspieranie lokalnych inicjatyw obywatelskich.

W kategorii "Strategia społecznego zaangażowania firmy" nagrodzono firmę Scanmed Multimedis SA . Kapituła doceniła współpracę z ponad 200 organizacjami i instytucjami niosącymi pomoc ludziom chorym i niepełnosprawnym, bezpłatne konsultacje i badania organizowane w trakcie imprez masowych, inicjowanie akcji prozdrowotnych dla mieszkańców dużych aglomeracji miejskich oraz sponsoring licznych wydarzeń kulturalnych w całej Polsce.

W tym roku, po raz drugi, na wyróżnione małe i średnie firmy czekała także dodatkowa nagroda - honorowe zaproszenie do elitarnego grona światowych liderów zrównoważonego biznesu w ramach Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ - Global Compact. Idei tej przyświeca przekonanie, że zaprezentowanie dobrych przykładów społecznego zaangażowania firm zmotywuje innych do podejmowania podobnych działań.

W kapitule konkursu zasiadali: Henryka Bochniarz (prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan"), Anna Potocka (wiceprezes Business Centre Club), Jerzy Koźmiński (prezes Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności), Zbigniew Niemczycki (prezes Polskiej Rady Biznesu), Jerzy Karwelis (dyrektor wydawniczy w wydawnictwie Gremi Media), Roman Młodkowski (dyrektor programowy TVN CNBC), Kazimierz Krupa (redaktor naczelny magazynu Forbes) oraz Kamil Wyszkowski (dyrektor biura Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce).

Tegoroczną galę honorowym patronatem objęła para prezydencka - Bronisław i Anna Komorowscy. Galę poprowadziła Anna Popek, w repertuarze Andrzeja Zauchy wystąpił Kuba Badach.

"Dobroczyńca Roku" od 16 lat towarzyszy dużym i małym firmom, promuje najlepszych i zachęca do pójścia w ich ślady. Dąży również do tego, by nikt nie dzielił firm według archaicznego podziału na dobre, bo osiągające sukces, i dobre, bo pomagające innym, ponieważ dobro jest jedno. - Od lat pokazujemy, że w całej Polsce są przedsiębiorstwa, dla których działania społeczne są równie ważne, co sukces w biznesie. W ciągu ostatnich lat wokół "Dobroczyńcy Roku" powstała szeroka i różnorodna koalicja mediów, organizacji biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji naukowych, które wspólnie pracują na rzecz diagnozy i rozwoju roli społecznego zaangażowania biznesu w Polsce. W Konkursie wyłaniane są firmy angażujące się w najciekawsze i najbardziej wartościowe projekty społeczne. Nagradzając szczególnie interesujące inicjatywy pragniemy promować społecznie zaangażowane przedsiębiorstwa - oświadczyli organizatorzy.

Konkurs jest organizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce od 1997 roku.
+
 1

Czytaj także