Trybunał Konstytucyjny: specustawa drogowa sprzeczna z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny: specustawa drogowa sprzeczna z konstytucją

Dodano:   /  Zmieniono: 
Trybunał Konstytucyjny wydał werdykt (fot. sxc.hu) Źródło:FreeImages.com
W Trybunale Konstytucyjnym zapadł wyrok dotyczący ustawy drogowej z 28 czerwca 2012 r. W opinii Trybunału ustawa jest sprzeczna z konstytucją, gdyż powinna objąć także dużych przedsiębiorców.

Wątpliwości dotyczące konstytucyjności ustawy drogowej miał prezydent Bronisław Komorowski, który zgłosił ustawę do Trybunału.

W opinii Trybunału, ustawa z 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych jest niezgodna z konstytucją.

Trybunał uznał, że ustawa powinna objąć dużych przedsiębiorców w tym zakresie, w jakim dotyczy przedsiębiorców spełniających wymagania dla mikroprzedsiębiorcy albo małego lub średniego przedsiębiorcy. Za niekonstytucyjny Trybunał uznał również przepis dot. wykonawców upadłych przed wejściem w życie ustawy. 

Wyrok Trybunału dotyczy ustawy z 28 czerwca 2012 r. , która zakłada, że przedsiębiorcy, którzy pracowali przy budowie autostrad i dróg ekspresowych jako podwykonawcy i nie dostali zapłaty za pracę, mogą zwrócić się o wypłatę zaległych należności bezpośrednio do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Pieniądze są wypłacane przez GDDKiA z Krajowego Funduszu Drogowego, po ogłoszeniu przez GDDKiA publicznego wezwania do zgłoszenia się tych, którzy uważają, że mają takie roszczenia.

jc, trybunal.gov.pl