Warszawa prosi Nowaka o pieniądze

Warszawa prosi Nowaka o pieniądze

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Sławomir Nowak (fot.Wprost)
"Tylko pieniądze dedykowane kluczowym inwestycjom transportowym na terenie Warszawy i Mazowsza pozwolą nam skutecznie realizować te przedsięwzięcia" - apelują do ministra Nowaka przedstawiciele władz stolicy i województwa – zaapelowali wspólnie do ministra transportu przedstawiciele władz stolicy i województwa.
Pismo władz Warszawy i Mazowsza dotyczy podziału środków z unijnego budżetu na lata 2014-2020 - podaje TVN24. Sygnatariusze listu do ministra transportu proponują, by pieniądze przeznaczone dla stolicy i woj. mazowieckiego pochodziły nie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak dotychczas, ale z Funduszu Spójności. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze z EFRR trafiłyby na inne cele. "Potrzeby aglomeracji warszawskiej w zakresie realizacji inwestycji drogowych, kolejowych i transportu publicznego (…) są w dalszym ciągu ogromne" - piszą sygnatariusze listu.

"Analizując dotychczas dostępne projekty dokumentów programowych dotyczących perspektywy finansowej 2014-2020 pod kątem możliwości dofinansowania planowanych w mieście inwestycji drogowych, kolejowych i transportu publicznego, chcielibyśmy zaproponować, aby w większym stopniu uwzględniona została przez pana ministra szczególna rola m.st. Warszawy, świadczona na rzecz całego kraju i wymiany międzynarodowej" - czytamy w liście cytowanym przez TVN24

Przedstawiciele władz Warszawy i Mazowsza proszą ministra Sławomira Nowaka o uznanie Warszawy za węzeł Transeuropejskiej Sieci Transportowej oraz wydzielenie dedykowanej inwestycjom transportowym realizowanym na terenie aglomeracji puli środków, np. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - donosi TVN24.

sjk, TVN24
 1

Czytaj także