VI Europejski Kongres Gospodarczy EEC

VI Europejski Kongres Gospodarczy EEC

Dodano:   /  Zmieniono: 
Europa wobec wyzwań konkurencji, unijne finanse, bezpieczeństwo energetyczne, rynek pracy, Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji – to tylko niektóre tematy VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Tradycyjnie ważnym tematem podczas katowickiego kongresu były dyskusje poświęcone energetyce. Podczas sesji „Wspólny rynek energii w Europie” dyskutowano m.in. o perspektywach jednolitej polityki zakupu energii w UE, wpływie polityki ochrony klimatu na rynek energii czy inwestycjach koniecznych dla budowy wspólnego rynku energii. Ważnym wątkiem dyskusji okazały się kwestie bezpieczeństwa energetycznego, związane z bieżącą sytuacją polityczną na Ukrainie. – To, co się obecnie dzieje w Rosji i na Ukrainie, to pewien znak ostrzegawczy, że należy przyspieszyć wprowadzenie uzgodnionych regulacji na rynku energetycznym – mówiła Mari Kiviniemi, była premier Finlandii, dodając, że państwa UE powinny zwiększyć wydajność energetyczną i oszczędność energii, a także promować wykorzystanie odnawialnych źródeł i badania nowych technologii w tym obszarze.

Więcej możesz przeczytać w 21/2014 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Czytaj także