Komisja Europejska: Polska powinna zlikwidować KRUS

Komisja Europejska: Polska powinna zlikwidować KRUS

Dodano:   /  Zmieniono: 72
Komisja Europejska (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Komisja Europejska wydała szereg zaleceń gospodarczych dla Polski. Znalazły się wśród nich m.in.: likwidacja KRUS, czy specjalnego systemu emerytalnego dla górników.
Według Komisji Europejskiej Polska musi uporać się z przeszkodami, które utrudniają rozwój konkurencyjności gospodarki. Po pierwsze, polski rząd musi usprawnić system podatkowy, ponieważ obniżone stawki podatku VAT są zbyt skomplikowane. Po drugie, zlikwidować KRUS i specjalny system emerytalny dla górników, który utrudnia mobilność zawodową, a po trzecie zainwestować w podupadającą sieć kolejową.

Eksperci komisyjni stwierdzili, że Polska jest państwem o najniższym poziomie wydatków na badania i posiada najgorsze wyniki innowacyjności w Unii Europejskiej. Polska wspiera innowację nastawiając się tylko na unikanie ryzyka.

Symultanicznie Bruksela dokonała zawieszenia procedury nadmiernego deficytu przeciwko Polsce doceniając jej wysyłki w kwestii ulepszania finansów publicznych. Mimo tego, nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja o zakończeniu procedury. Bruksela zamieściła publikację dotyczącą rekomendacji dla krajów członkowskich, które mają poprawić konkurencyjność ich gospodarek. Eksperci ogłosili, że nadzór i koordynacja polityki gospodarczej powinny zapobiec kryzysom w przyszłości.

Polskie Radio

 72

Czytaj także