Dostawa na kliknięcie

Dostawa na kliknięcie

Dodano:   /  Zmieniono: 
Z handlem elektronicznym i jego obsługą nierozerwalnie wiąże się logistyka. Bez usług logistycznych, zapewniających dostawę towaru, rozwój e-handlu byłby niemożliwy.

DR ARKADIUSZ KAWA

Katedra Logistyki i Transportu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Handel elektroniczny jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki w Polsce. W ubiegłym roku jego wartość wynosiła ok. 26 mld zł, co stanowiło mniej więcej czteroprocentowy udział w polskim handlu. Jest to dwu-, trzykrotnie mniej niż w pozostałych krajach rozwiniętych, takich jak Wielka Brytania, Niemcy czy Norwegia. Tempo rozwoju tego rynku wynosi jednak 20-25 proc., co oznacza, że w ciągu trzech-czterech lat jego wielkość może się podwoić. Główną przyczyną rozwoju e-handlu w ostatnich latach było szybkie tempo wzrostu liczby nowych użytkowników internetu, rosnąca liczba e-sprzedawców i atrakcyjność ich oferty oraz nowe modele logistyczne zapewniające dostawę zamówionego produktu.

DOSTAWA JEST KLUCZOWA

Więcej możesz przeczytać w 44/2014 wydaniu tygodnika e-Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Czytaj także