Leasing maszyn i urządzeń

Leasing maszyn i urządzeń

Dodano:   /  Zmieniono: 
Większe zainteresowanie przedsiębiorców finansowaniem sprzętu budowlanego sprawia, że firmy leasingowe zmieniają swoje nastawienie do przedstawicieli branży budowlanej.

Przez długi czas polska branża budowlana znajdowała się w relatywnie dobrej kondycji. Był to efekt przygotowań do organizacji mistrzostw Europy w 2012 r. i nowych inwestycji towarzyszących temu przedsięwzięciu. Po zakończeniu Euro 2012 unaoczniła się jednak słabość branży. Nie wszyscy wierzyciele firm budowlanych uregulowali swoje zobowiązania, a wartość wielu inwestycji została przeszacowana. Spowodowało to szereg bankructw, w tym również wśród gigantów branży. Do dziś na listę dłużników Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej wpisano blisko 26 tys. firm budowlanych. Łączna suma ich zadłużenia sięga poziomu ponad 900 mln zł. Firma z rekordowym zadłużeniem zalega ze spłatą swoich zobowiązań na kwotę ponad 7 mln zł. Z drugiej strony zadłużenie przedsiębiorstw wobec firm sektora budowlanego sięga kwoty 550 mln zł.

Więcej możesz przeczytać w 46/2014 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Czytaj także