KNF zawiesiło SKOK Wołomin. "Utracono płynność finansową"

KNF zawiesiło SKOK Wołomin. "Utracono płynność finansową"

Dodano:   /  Zmieniono: 
(fot. sxc.hu) Źródło:FreeImages.com
Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o zawieszeniu działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej w Wołominie.
Decyzję KNF podjęto w związku z utratą możliwości regulowania przez SKOK Wołomin swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków wobec deponentów, członków kasy, na podstawie art. 74k ust. 2 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Stan ten potwierdzony został wnioskiem zarządcy komisarycznego kasy złożonym do KNF. 

SKOK Wołomin według stanu na dzień 10 grudnia 2014 r. utracił płynność finansową, po uprzednim wykorzystaniu własnych środków płynnych, w tym wszystkich złożonych w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej w wysokości 300,9 mln zł.

Po aresztowaniach członków władz SKOK Wołomin, zarządca komisaryczny ustanowiony przez KNF ujawnił rzeczywistą jakość portfela kredytowego kasy – zgodnie z przygotowaną przez zarządcę komisarycznego, najnowszą dostępną sprawozdawczością według stanu na koniec października 2014 r. pożyczki przeterminowane brutto stanowiły 79,8 proc. portfela kredytowego SKOK Wołomin.

KNF oczekuje do jutra deklaracji Kasy Krajowej co do ewentualnego wsparcia płynnościowego SKOK Wołomin. W przypadku braku wsparcia płynnościowego SKOK Wołomin ze strony Kasy Krajowej, zgodnie z art. 74k ust. 2 ustawy o skok, KNF będzie obowiązana wystąpić, w terminie 5 dni roboczych od dnia stwierdzenia nieregulowania przez SKOK Wołomin swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków wobec deponentów, z wnioskiem o ogłoszenie upadłości SKOK Wołomin do właściwego sądu.

KNF