Ceny energii będą rosły

Ceny energii będą rosły

Dodano:   /  Zmieniono: 
Na polskim rynku energii elektrycznej od ponad roku obserwujemy ciągły wzrost cen. W przeciwieństwie do innych rynków europejskich w dłuższej perspektywie przewiduje się dalsze wzrosty. Aby zminimalizować koszty energii, wiele przedsiębiorstw decyduje się na poprawę efektywności energetycznej - mówi Konrad Betcher, główny analityk Grupy CEET.

Jakie są przyczyny wzrostu cen na rynku energii elektrycznej?

Przyczyn wzrostu cen na polskim rynku należy szukać w sferze polityki i uwarunkowań wykształconych w ciągu kilku lat. Rozwój koniunktury gospodarczej i zwiększony popyt wpływają na wzrost cen. Trzeba również brać pod uwagę konieczne inwestycje infrastrukturalne oraz inwestycje związane ze zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych. Polityka w zakresie transgranicznego przesyłu energii elektrycznej idzie raczej w kierunku obrony państwowych monopoli i blokuje dostęp tańszej energii z państw sąsiadujących. Taniejący węgiel na światowych rynkach ma obecnie znikome przełożenie na koszty produkcji prądu w Polsce, gdyż większość energii wytwarzana jest z polskiego węgla. Dodatkowo dochodzi stały wzrost procentowego udziału odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu, który w 2018 roku powinien wynosić 17 proc.

Jakie istnieją przesłanki spadku cen?

Więcej możesz przeczytać w 4/2015 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Czytaj także