Resort wydał oświadczenie ws. JSW. Chce zmian w radzie nadzorczej

Resort wydał oświadczenie ws. JSW. Chce zmian w radzie nadzorczej

Górnicy z JSW (fot. materiały prasowe)
Ministerstwo Skarbu Państwa wydało oficjalny komunikat ws. sytuacji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, gdzie 14 górników rozpoczęło strajk głodowy, a część załogi okupuje zakład.
- Jako przedstawiciel większościowego akcjonariusza z najwyższym niepokojem obserwujemy ostatnie wydarzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i zaostrzanie się strajku, który każdego dnia pogarsza sytuację finansową spółki.  Tylko konstruktywny dialog i działania mogą ustabilizować sytuację, uratować miejsca pracy i powstrzymać narastające szkody.  Ministerstwo skarbu podjęło przewidziane prawem działania, które umożliwią wzmocnienie nadzoru nad JSW. Zwołanie walnego zgromadzenia i dokonanie zmian w radzie nadzorczej wymaga jednak czasu przewidzianego w ksh. Apelujemy więc do strony związkowej o zawieszenie strajku w tym czasie, powrót do rozmów i do pracy, by nie pogarszać i tak już bardzo trudnej sytuacji spółki – powiedział Rafał Baniak, wiceminister skarbu państwa.

Przypomnijmy, że w myśl nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego  minister skarbu państwa przejął nadzór właścicielski nad spółkami górniczymi.

"W związku z tym wystąpił do zarządu JSW z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w najszybszym możliwym terminie (wynikającym z przepisów kodeksu spółek handlowych) z następującymi punktami w porządku obrad:

- powzięcia uchwały ws. dokonania zmian w składzie rady nadzorczej,
- powzięcia uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w statucie spółki w celu wzmocnienia bieżącego nadzoru rady nadzorczej nad sytuacją finansową spółki.

W związku z przejęciem kontroli nad JSW minister skarbu zwróci się również do rady nadzorczej o przeprowadzenie w spółce audytu" - napisano w oświadczeniu.

MSP.gov.pl

Czytaj także

 1
  • Hajer   IP
    Coscie chcieli to Mocie!!!!!