Prowadzisz firmę? Zobacz, jak bezpiecznie wpłacić utarg
Materiał partnera

Prowadzisz firmę? Zobacz, jak bezpiecznie wpłacić utarg

Dodano:   /  Zmieniono: 
Dla przedsiębiorców, którzy na co dzień obracają gotówką, wpłata utargu jest uciążliwym obowiązkiem. Nie bez znaczenia pozostaje tu aspekt bezpieczeństwa. Należy bowiem zwrócić uwagę na fakt, że często za odprowadzenie utargu odpowiedzialny jest nie właściciel, lecz pracownik firmy.
Odprowadzenie znacznej ilości gotówki może stanowić potencjalne zagrożenie dla pracownika. W ciągu całego dnia, w trakcie realizowania transakcji gotówkowych, pracownik przyjmuje gotówkę, którą w całości powinien później wpłacić na rachunek firmy.

Utarg zgodnie z przepisami

W przypadku utargu obowiązują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinna spełniać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. Zgodnie z dokumentem, ochronie fizycznej i zabezpieczeniu technicznemu w transporcie nie podlegają środki pieniężne nieprzekraczające 0,2 jednostki obliczeniowej. Jednostka obliczeniowa stanowi 120-krotność przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, które podaje Prezes GUS. Z kolei wartości pieniężne przekraczające wartość 1 jednostki powinny być przewożone bankowozem. Ustawodawca dopuszcza pominięcie tego obowiązku w przypadku przeszkód technicznych w odbiorze lub dowozie pieniędzy z miejsca odbioru lub do miejsca przeznaczenia. Rozporządzenie określa również stopień zabezpieczeń dostosowany do wysokości wartości pieniężnych (źródło: http://www.bip.msw.gov.pl/bip/rozporzadzenia-ministr/2010/19088,dok.html). Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2015 r. w I kwartale przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4053,71 zł (źródło: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego). W związku z tym wartość jednostki obliczeniowej wynosi obecnie 486 445,20 zł. Bez ochrony i zabezpieczeń technicznych przewidzianych Rozporządzeniem można zatem przewozić wartości pieniężne o wartości do 97 289,04 zł. Przewożenie tak znacznych środków może być ryzykowne, szczególnie w sytuacji, gdy ma się odbywać w godzinach wieczornych, kiedy oddziały banków są nieczynne. Rozwiązaniem może być skorzystanie z usługi mobilnego wpłatomatu.

Jak bezpiecznie wpłacać utarg?

Taką innowacyjną usługę oferuje swoim klientom Idea Bank SA. Klient będący przedsiębiorcą, który chce wpłacić dzienny utarg na swoje konto firmowe w Idea Bank SA, w wybranych lokalizacjach nie musi szukać wpłatomatu czy oddziału banku, lecz może zamówić usługę wprost do siedziby firmy. Znacznym udogodnieniem jest możliwość zarezerwowania usługi na konkretną godzinę. Dodatkowo przedsiębiorca, dzięki aplikacji ściągniętej na urządzenie posiadające dostęp do internetu, np. na smartfona, może śledzić lokalizację wpłatomatu. Korzystanie z tego typu usługi ma tę przewagę nad osobistym dokonywaniem wpłaty, że gwarantuje pełne bezpieczeństwo środków. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że przedsiębiorca oszczędza nie tylko czas, ale i pieniądze, bowiem usługa mobilnego wpłatomatu nie jest obciążona opłatami i prowizjami w przypadku dokonywania wpłaty za pomocą karty debetowej wydanej przez Idea Bank SA.

Partnerstwo w biznesie

Mobilny wpłatomat to nie jedyne udogodnienie oferowane przedsiębiorcom przez bank. Warto bowiem zwrócić uwagę na rozszerzoną funkcjonalność konta firmowego „Firma to ja” przeznaczonego dla przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, w ramach którego właściciel firmy nie tylko dokonuje transakcji czy sprawdza stan konta. System transakcyjny bankowości internetowej Idea Cloud umożliwia również osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą wystawianie faktur, archiwizację dokumentów czy też automatyczne sprawdzanie płynności finansowej. Na podstawie analizy historii transakcji przedsiębiorca może określić potencjalne przyszłe dochody lub zagrożenia i w porę im przeciwdziałać.

Innym ciekawym pomysłem jest placówka Idea Hub. To innowacyjne rozwiązanie może szczególnie zainteresować przedsiębiorców z sektora MSP bądź potencjalnych klientów Idea Bank SA, , którzy nie posiadają własnego biura. Bank oferuje bowiem udostępnienie przestrzeni biurowej lub pomieszczeń na szkolenie czy też spotkanie biznesowe w nowoczesnym, w pełni wyposażonym oddziale.

Banki coraz częściej dostrzegają potrzeby przedsiębiorców i odpowiadają na nie często niekonwencjonalnymi, zaskakującymi usługami. Takie podejście świadczy o tym, że instytucje finansowe traktują swoich klientów biznesowych na zasadzie partnerstwa, a nie wyłącznie jako odbiorców typowych usług bankowych.


+

Czytaj także