Zmiany w CEIDG. Nowe ułatwienia dla przedsiębiorców

Zmiany w CEIDG. Nowe ułatwienia dla przedsiębiorców

Zmiany w CEIDG. Nowe ułatwienia dla przedsiębiorców (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Rada Ministrów przyjęła dzisiaj projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który przedłożył minister gospodarki. Zmiany dotyczą funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
System CEIDG został uruchomiony przez Ministerstwo Gospodarki 1 lipca 2011 r. Dzięki niemu przedsiębiorcy (osoby fizyczne) mogą rejestrować swoją działalność przez internet, zmieniać dane, a także sprawdzać informacje o innych osobach prowadzących działalność gospodarczą.

Zmiany przyjęte przez Radę Ministrów zakładają uproszczenie i ujednolicenie zasad uzyskiwania zaświadczeń o wpisie z CEIDG. Udostępnianie danych przez CEIDG będzie się odbywać elektronicznie i zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać z CEIDG zaświadczenie zawierające dane dotyczące adresu jego zamieszkania oraz innych danych niejawnych (np. PESEL).

Wprowadzone ma być też: rozszerzenie zakresu danych jakie są zawarte we wpisie do CEIDG, Ograniczenie zakresu danych podawanych przez przedsiębiorcę we wniosku o zmianę wpisu w systemie w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej,  Ułatwienia w dochodzeniu przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do CEIDG.

CIR

Czytaj także

 0