Trybunał Konstytucyjny: Przepis o kwocie wolnej od podatku sprzeczny z Konstytucją RP

Trybunał Konstytucyjny: Przepis o kwocie wolnej od podatku sprzeczny z Konstytucją RP

Dodano:   /  Zmieniono: 
(fot. Wprost) Źródło:Wprost
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustanawiający wysokość kwoty wolnej od podatku jest niezgodny z ustawą zasadniczą.
Trybunał w składzie Mirosław Granat, Stanisław Rymar, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz pod przewodnictwem Marii Gintowt-Jankowicz rozpoznał sprawę wniesioną przez Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącą wysokości kwoty wolnej od podatku w pierwszym przedziale skali podatkowej.

Sędziowie trybunału (Stanisław Rymar zgłosił zdanie odrębne – red.) orzekli, że przepis jest niekonstytucyjny, ponieważ "nie przewiduje mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji”. Zaskarżony artykuł z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych straci ważność 30 listopada 2016 roku, chyba że przed tym dniem zostanie zmieniony.

Za minimum egzystencji uważa się kwotę około 6000-6500 złotych rocznie w przypadku osoby samotnej. Dla rodzin, emerytów oraz gospodarstw rolnych to inna stawka, uzależniona od ilości osób na utrzymaniu.

Wprost.pl