Projekty Gaz-System priorytetowe zdaniem Komisji Europejskiej

Projekty Gaz-System priorytetowe zdaniem Komisji Europejskiej

Dodano:   /  Zmieniono: 
Gazociąg, zdj.ilustracyjne (fot.grigvovan/ Fotolia.pl)
- Komisja Europejska opublikowała drugą europejską listę projektów w sektorze gazu ziemnego, którym przyznany został status wspólnego zainteresowania (tzw. PCI - Project of Common Interest). Wśród projektów mających kluczowe znaczenie w integracji energetycznej po raz kolejny znalazły się strategiczne inwestycje Gaz-Systemu, podała spółka.

"Publikacja listy PCI stanowi jeden z kluczowych etapów w ramach implementacji Rozporządzenia (WE) nr 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskich sieci energetycznych. Celem listy jest wsparcie projektów infrastrukturalnych, które mają największe znaczenie z punktu widzenia integracji rynkowej i bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej" - czytamy w komunikacie.

Lista PCI jest aktualizowana co dwa lata. Jej pierwsza wersja została opublikowana 15 października 2013 roku. Zarówno na pierwszej, jak i na drugiej liście PCI uwzględniono strategiczne projekty Gaz-Systemu.

Projekty inwestycyjne spółki zostały poddane analizie i ocenie, a następnie uzyskały status priorytetowy w dwóch gazowych inicjatywach regionalnych:

Gazowe połączenia międzysystemowe Północ-Południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej (NSI East Gas):
•          połączenie międzysystemowe Polska – Czechy;
•          zachodnia nitka Korytarza Północ-Południe w Polsce;
•          połączenie międzysystemowe Polska - Słowacja;
•          wschodnia nitka Korytarza Północ-Południe w Polsce.

Plan działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich dla gazu (BEMIP):
•          połączenie międzysystemowe Polska – Litwa;
•          gazociąg Baltic Pipe;
•          rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu.

"Druga lista projektów PCI została opublikowana przez Komisję Europejską w tym samym dniu, co raport o stanie prac na rzecz utworzenia Unii Energetycznej. Uzyskanie statusu projektów o statusie PCI stanowi zatem potwierdzenie kluczowego znaczenia projektów inwestycyjnych planowanych przez Gaz-System S.A. dla realizacji koncepcji Unii Energetycznej w regionie Europy Środkowej" - czytamy dalej.

Projekty posiadające status PCI są przygotowywane i realizowane w ramach reżimu przewidującego zastosowanie specjalnych procedur administracyjnych, a także określonych rozwiązań regulacyjnych. W uzasadnionych przypadkach projekty o znaczeniu wspólnotowym będą mogły uzyskać unijne wsparcie finansowe w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF). CEF, w nowej perspektywie budżetowej UE przypadającej na lata 2014-2020, jest narzędziem Komisji Europejskiej służącym dofinansowaniu projektów realizujących nadrzędne cele polityki energetycznej UE.

Inwestycje zrealizowane przez Gaz-System oraz usługa rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na istotne poprawienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, poprzez zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni do prawie 90% realizowanego importu (do 2011 r. było to 9%).

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. W latach 2009-2015 wybudowała wybudował ponad 1200 km nowych gazociągów przesyłowych. Najważniejsze z nich powstały w północno-zachodniej i środkowej Polsce.

(ISBnews)
+
 0

Czytaj także