Fotowoltaika dla firm - sprawdź ile możesz zaoszczędzić!
Artykuł sponsorowany

Fotowoltaika dla firm - sprawdź ile możesz zaoszczędzić!

Fotowoltaika
Fotowoltaika Źródło:Materiały prasowe
Na polskim rynku można zaobserwować coraz większe zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii, głównie fotowoltaiką, zwłaszcza w obliczu zwiększających się cen za energię elektryczną. Coraz częściej przedsiębiorcy z różnych branż decydują na instalacje fotowoltaiczne w swoich firmach, ponieważ inwestycje w energię odnawialną stają się opłacalne. Umożliwia im to redukcję kosztów prowadzenia działalności, a przy okazji przyczyniają się do ochrony środowiska.

Profil energetyczny firmy i ekspozycja

Najważniejsze przy doborze odpowiedniej instalacji fotowoltaicznej, jest dokładne zapoznanie się z profilem energetycznym danego przedsiębiorstwa. Jest to schemat korzystania z energii elektrycznej, który znacząco różni się od schematu dla gospodarstwa domowego. Firmy, przeważnie, zaczynają pracę rano, a kończą po południu. Oznacza to, że mają największe zapotrzebowanie na energię, wtedy kiedy jest ona produkowana przez instalację fotowoltaiczną.

Wielkość instalacji trzeba dopasować do rocznego poziomu zużycia energii i np. w przypadku dachu – ekspozycji na słońce. Ważne jest, aby instalacja nie była zamontowana na dachu od strony północnej albo żeby nie była w miejscu zacienionym przez drzewa.

Energia pochodząca z instalacji w dużym stopniu wspiera instalację elektryczną i dzięki temu rachunki za prąd są o wiele mniejsze. Firma, która w ciągu miesiąca zużywa 500 kWh i większość zużycia energii ma miejsce w dzień, powinna rozważyć inwestycję w ogniwa fotowoltaiczne.

Redukcja kosztów

Prowadzenie przedsiębiorstwa wiąże się też z ponoszeniem różnych kosztów, np. związanych z energią elektryczną. Zwiększone zużycie energii wykazują przede wszystkim firmy, które posiadają duże budynki biurowe, magazyny i hale produkcyjne. Przy takich obiektach rachunki za prąd stanowią bardzo duży koszt prowadzenia działalności.

Mniejsi przedsiębiorcy również w dużym stopniu mogą zaoszczędzić na rachunkach, jeżeli zainwestują w fotowoltaikę. Dobrze dobrana instalacja, dopasowana do wymagań przedsiębiorstwa będzie produkować takie ilości prądu, które będą na bieżąco zużywane. Same rachunki za prąd mogą obniżyć się nawet o 90%, a pozyskane oszczędności można zainwestować.

Instalacja fotowoltaniczna dla firm

Instalacja fotowoltaiki

Moc instalacji dla firm powinna wynosić minimum 10 kW. Przeważnie przedsiębiorstwa mają duże zapotrzebowanie energetyczne, a taka instalacja może spełnić te wymagania.

Firmy inwestycje w fotowoltaikę powinny traktować jako środek trwały, czyli amortyzować ją poprzez pomniejszenie kwoty odprowadzonego podatku. Dodatkowo przedsiębiorstwa zajmujące się montażem paneli fotowoltaicznych często obniżają koszty instalacji w zależności od jej wielkości. To też jest opłacalne dla przedsiębiorcy, bo umożliwia szybszy okres zwrotu, który może wynosić około 8-10 lat. Dodatkowo po zakupie instalacji przedsiębiorca może odliczyć pełny VAT na poziomie 23% - co daje oszczędności w związku z odliczeniami od podatku dochodowego.

Dofinansowanie

Właściciele firm, mogą starać się o dofinansowanie planowanej inwestycji w ogniwa fotowoltaiczne. Z roku na rok zwiększa się liczba dofinansowań, które promują energię pochodzącą z odnawialnych źródeł. Zwłaszcza taką powstającą w instalacjach fotowoltaicznych. Aktualne programy dla przedsiębiorców z których mogą skorzystać to: Program BOCIAN, Regionalne Programy Operacyjne (RPO) lub Energia PLUS. Przeczytaj więcej o dofinansowaniu do fotowoltaiki.

Nadwyżki energii

Od lipca 2019 roku został przyjęty przez rząd pakiet prosumencki, który wprowadza nowa definicję „prosumenta energii odnawialnej” i obejmuje nią przedsiębiorców. Mogą oni wytwarzać energię elektryczną w mikroinstalacjach i są objęci systemem opustów, jeżeli ich instalacja ma moc do 50 kW. Oprócz tego przedsiębiorca, tak samo jak osoby prywatne, może podłączyć instalację fotowoltaiczną do sieci elektroenergetycznej. Musi wtedy podpisać odpowiedni aneks do umowy z zakładem energetycznym. W takim wypadku, niewykorzystana energia pochodząca z nadwyżek, która została wytworzona przez przedsiębiorcę jest magazynowana przez zakład energetyczny. Staje się on „magazynem” energii, którą przedsiębiorca może odebrać w momencie zwiększonego zapotrzebowania. Taka zmagazynowana energia, jest wtedy zwracana, przy czym potrącane jest 20-30% jako koszt przechowywania jej w systemie energetycznym. Takie rozliczenie opiera się na współczynniku opustów – instalacje do 10 kW mają współczynnik 0,8, a od 10 kW do 50 kW – 0,7. W ten sposób rozliczanie przedsiębiorców odbywa się na takich samych zasadach jak dla osób prywatnych. System opustowy zapewnia rozliczenie z zakładem energetycznym bez potrzeby wystawiania faktur czy rachunków. Energia zgromadzona w sieci może być odbierana w ciągu 12 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca nie chce korzystać z takiego rozwiązania, może również zainwestować we własny magazyn energii – akumulatory.

W przypadku kiedy przedsiębiorca, chce korzystać z systemów opustów i produkować większe ilości energii na użytek własny, musi rozważyć inwestycję w kilka niezależnych instalacji. Każda z nich musi mieć moc do 50 kW.

Instalacje fotowotlaiczne powyżej 50 kW

System opustów nie jest przeznaczony dla przedsiębiorcy, który chce wytwarzać energię z instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 50 kW. Podlega on wtedy systemowi aukcyjnemu, w którym przedsiębiorcy biorący udział przedstawiają swoje oferty na sprzedaż energii państwu i konkurują ze sobą. Po wygraniu aukcji uzyskują cenę gwarantowaną, po której mogą sprzedawać energię przez kolejne 15 lat. Po wygraniu aukcji określane są ceny referencyjne - aktualnie taka cena dla instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 1MW wynosi 365 zł/MWh, a dla instalacji do 1 MW – 385 zł/MWh.

Materiał powstał we współpracy ze Stilo Energy

Bibliografia

Głów A., Kurz D. 2013. Analiza opłacalności inwestowania w przydomowe instalacje fotowoltaiczne na przykładzie paneli i dachówek fotowoltaicznych. Poznan University of technology Academic Journals, nr 74, str. 275-284.

Gużda A., Szmolke N. 2017. Analiza opłacalności zastosowania ogniw fotowotlaicznych w warsztacie naprawy autobusów. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, nr 6, str. 188-192.

Źródło: Stilo Energy
Advertisement