Fotowoltaika „po nowemu”. Senacka komisja przeciwko poselskiemu projektowi

Fotowoltaika „po nowemu”. Senacka komisja przeciwko poselskiemu projektowi

Panele fotowoltaiczne na dachu
Panele fotowoltaiczne na dachu Źródło: Shutterstock / lalanta71
Nowelizacja przepisów o fotowoltaice i wspierania prosumentów nie dostanie aprobaty senackiej komisji. W ocenie senatorów ustawa może wyhamować rozwój OZE w Polsce.

Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu będzie rekomendować odrzucenie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, ustanawiającej nowe zasady wsparcia dla prosumentów.

W ocenie senatorów z komisji, nowela ta nie wdraża unijnej dyrektywy RED2 (dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych), ogranicza możliwości rozwoju branży fotowoltaicznej i zmienia sposób rozliczenia za energię elektryczną na niekorzystny dla prosumentów.

Senatorowie wskazywali także, że przepisy ustawy nie będą prowadziły do ochrony przed przeciążeniami sieci niskiego napięcia, a wręcz przeciwnie – prywatni inwestorzy będą zakładać instalacje o zbyt dużej mocy do ich rzeczywistych potrzeb, aby ekonomicznie mogły się stać one opłacalne.

Fotowoltaika ze zmianami od 1 kwietnia 2022? Senacka komisja przeciw

Nowelizacja, której projekt stanowił przedłożenie poselskie, ma przyczynić się do korzystania ze wsparcia energetyki prosumenckiej przez grupy odbiorców energii, które dotychczas nie miały takiej możliwości, wprowadzając regulacje dotyczące „prosumenta zbiorowego energii odnawialnej” oraz „prosumenta wirtualnego energii odnawialnej”.

Ponadto doprecyzowuje regulacje, wobec których zidentyfikowane zostały wątpliwości interpretacyjne, lub które są wdrażane w różny sposób przez uczestników rynku, a także wprowadza usprawnienia działania i promocji systemu prosumpcji. Dopuszcza też możliwość eksploatacji przez prosumentów energii odnawialnej instalacji, która nie jest ich własnością i która może być zarządzana przez osobę trzecią, która jednak podlega ich instrukcjom.

Czytaj też:
Sejm przyjął ustawę dotyczącą fotowoltaiki. Jest zmiana kluczowych terminów