Ważne zmiany dla prosumentów i w fotowoltaice od 2022 roku. Prezydent podpisał nowelizację

Ważne zmiany dla prosumentów i w fotowoltaice od 2022 roku. Prezydent podpisał nowelizację

Farma fotowoltaiczna, zdjęcie ilustracyjne
Farma fotowoltaiczna, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Newspix.pl / Stanislaw Bielski
Zmiany w fotowoltaice od 1 kwietnia 2022 roku z podpisem prezydenta. Kluczowa data wyznacza moment, w którym nowi prosumenci przestaną zyskiwać uprawnienia do systemu upustów, a zaczną rozliczać się w systemie net-billingu.

14 grudnia prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii (tzw. ustawę o fotowoltaice). Prezydent złożył podpis we wtorek, ale jego kancelaria poinformowała o tym dopiero dzień później.

Nowelizacja zakłada spore zmiany dla prosumentów (jednocześnie producentów energii, jak i jej konsumentów), którzy mają przydomową instalację fotowoltaiczną (PV). Dotychczasowy system upustów pozostanie dla wszystkich tych, którzy dokonali przyłączenia swojej instalacji fotowoltaicznej do 31 marca 2022 roku. Oni przez 15 lat będą rozliczali się według współczynnika 0,8 (dla instalacji do 10 kWp) lub 0,7 (instalacje powyżej 10 kWp). Ten współczynnik jest dosyć prosty: za każdą jednostkę energii wprowadzoną do sieci mogą pobrać w innym terminie 0,8/0,7 jej wartości.

„Ci prosumenci, którzy złożyli zgłoszenie o przyłączenie do dnia 31 marca 2022 r., a nie zostali przyłączeni w terminie z winy operatora systemu dystrybucyjnego, również będą mogli korzystać z dotychczasowego systemu opustów” – to z kolei ważna uwaga ze strony legislatorów w zakresie ewentualnych problemów prosumentów.

Zmiany w fotowoltaice z podpisem prezydenta. Kluczowa data – 1 kwietnia

Zupełnie inne zasady – to wprowadza nowelizacja – będą dotyczyły prosumentów, którzy swoje instalacje podłączą do sieci po 1 kwietnia 2022 roku. Będą one działały w modelu rozliczeń wartościowych energii, tzw. net-billingiem. Zakłada on odrębne rozliczanie wartości, a nie ilości energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z sieci na podstawie wartości energii ustalonej według cen giełdowych. W dużym uproszczeniu: prosumenci będą sprzedawać wyprodukowany przez fotowoltaikę prąd do sieci, a potem będą go odkupować (po cenie wyższej, bo obciążonej różnymi opłatami, np. opłatą dystrybucyjną, jak inni konsumenci).

Jednak nowi prosumenci nie zostaną objęci od razu net-billingiem. Jeżeli prosument wejdzie na rynek od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku, to w trakcie tego okresu będzie rozliczał się poprzez system upustów. „Na koniec tego okresu ewentualne nadwyżki energii zostaną rozliczone po średniej cenie miesięcznej z czerwca br., a prosumenci automatycznie trafią do systemu rozliczeń wartościowych” – pada w uzasadnieniu ustawy.

Natomiast po 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2024 roku funkcjonował będzie już w pełni model net-billingu (oczywiście dla prosumentów, którzy weszli na rynek po 1 kwietnia 2022 r.).

„Model net-billingu w oparciu o ceny godzinowe funkcjonował będzie od dnia 1 lipca 2024 r. Będzie to docelowy system rozliczeń oparty o odrębne rozliczanie energii wprowadzonej do i pobranej z sieci. Wartość energii wprowadzonej do sieci ustalana będzie według ceny giełdowej godzinowej na rynkach dnia następnego. Wyznaczanie tych cen będzie należało do operatora rynku informacji energii (PSE), który już dzisiaj wyznacza takie ceny. W przypadku prosumentów objętych nowym systemem, opłaty dystrybucyjne będą w 100% ponoszone przez prosumentów” – to inna, ważna informacja dla prosumentów.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2022 roku.

Czytaj też:
Posiadacze „domowej” fotowolitaiki mogą odetchnąć z ulgą. Rusza produkcja stacjonarnych magazynów energii na polski rynek