Stawiamy na inwestycje w sieć i digitalizację

Stawiamy na inwestycje w sieć i digitalizację

Agnieszka Okońska, członek zarządu Stoen Operator
Agnieszka Okońska, członek zarządu Stoen Operator / Źródło: Materiały prasowe
Cyfryzacja procesów jest jednym ze strategicznych kierunków rozwojowych w zarządzaniu siecią elektroenergetyczną i tworzeniu inteligentnej sieci. Odgrywa ona istotną rolę zarówno w procesie obsługi klienta, jak i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych – mówi Agnieszka Okońska, członek zarządu Stoen Operator.

Jakie były największe sukcesy spółki w 2021 roku?

Dla Stoen Operator rok 2021, ale także i poprzednie lata, to okres historycznie wysokich nakładów inwestycyjnych. Kontynuowaliśmy przede wszystkim modernizację i rozbudowę sieci elektroenergetycznej na terenie stolicy, a także digitalizację procesów. Założone plany biznesowe zrealizowaliśmy dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu wszystkich pracowników spółki. Pokazaliśmy, że nawet trudne warunki pandemiczne nie są w stanie nam przeszkodzić. Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu otwarcia dwóch nowych punktów zasilania: RPZ Wschodnia i RPZ Szamoty. Zlokalizowane są po obu stronach Warszawy i obsługują znaczny obszar prawobrzeżnej części stolicy oraz Ursusa. Obie stacje są sterowane zdalnie i wyposażone w technologicznie zaawansowane rozwiązania. Nowe inwestycje poprawiają niezawodność zasilania i zwiększają potencjał sieci elektroenergetycznej w Warszawie. To istotne, szczególnie na tak dynamicznie rozwijających się terenach jak Ursus.

Ważnym celem Stoen Operator jest stałe zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego sieci. Chcemy odpowiadać na bieżące potrzeby mieszkańców, ale też wychodzić naprzeciw przyszłym wyzwaniom, związanym z rosnącym zapotrzebowaniem na moc i energię. Sieci elektroenergetyczne muszą być bardziej elastyczne, aby zapewnić możliwość obsługi różnych konfiguracji źródeł wytwórczych, m.in. takich jak OZE. Jednocześnie należy zadbać o odciążanie systemu w szczycie. Z myślą o przyszłości zmodernizowaliśmy dystrybucyjną stację elektroenergetyczną GPZ Towarowa. Jej działaniem steruje inteligentna automatyka i tym samym jest całkowicie bezobsługowa, co czyni ją jedną z najbardziej nowoczesnych w Polsce. Jest to nasza największa do tej pory pojedyncza inwestycja.

Nie ma wątpliwości, że przyszłością energetyki jest postęp technologiczny i integracja z innymi branżami – w szczególności z branżą IT. Tymczasem Wasza firma jest pionierem we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań sieciowych i rozwoju smart usług w Polsce. Na jakie technologie stawiacie?

Cyfryzacja procesów jest jednym ze strategicznych kierunków rozwojowych w zarządzaniu siecią elektroenergetyczną i tworzeniu inteligentnej sieci. Odgrywa ona istotną rolę zarówno w procesie obsługi klienta, jak i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Wciąż rośnie zapotrzebowanie na wdrażanie efektywnych rozwiązań technologicznych. We współpracy ze specjalistami i pracownikami funkcyjnymi pionu Usług Sieciowych stworzyliśmy autorski system mTask. Służy on do zarządzania zadaniami dla brygad terenowych oraz do zbierania danych o stanie technicznym sieci. Nasze zespoły terenowe obsługują prawie dwa miliony mieszkańców. Aby jeszcze sprawniej można było prowadzić bieżące działania, wprowadziliśmy technologię RFID służącą w naszych magazynach do błyskawicznego przyjmowania, identyfikacji i wydawania urządzeń. System ten pozwala pracownikom znacznie skrócić czas realizacji tych czynności – z kilku godzin do nawet kilku minut.

To nie jedyny przykład pionierskiej działalności Stoen Operator. W związku z nowymi przepisami dotyczącymi wymiany liczników energii na liczniki zdalnego odczytu, testujemy innowacyjną technologię do zdalnej komunikacji pomiędzy licznikami a urządzeniami odczytowymi. Nasz projekt wyróżnia się na rynku tym, że w komunikacji radiowej wykorzystujemy częstotliwości 169 Mhz i protokół Wireless M-Bus. Testy wykazały, że nasza technologia oferuje duży zasięg, jak również wysoką skuteczność przesyłania danych.

A jakie są, waszym zdaniem, technologie i rozwiązania przyszłości? Co może przyspieszyć transformację ekologiczną i energetyczną?

W naszym odczuciu transformacja energetyczna i cyfrowa są ściśle ze sobą powiązane. Rozwój rozproszonych źródeł energii, częstsze występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych w Polsce oraz zmiany zachowań klientów (m.in. będące jednym z efektów pandemii) powodują wzrost mocy szczytowych i zmianę rozpływów oraz profili obciążenia w istniejących sieciach. Musimy sięgać po nowoczesne technologie, takie jak telemechanika i telemetryka, regulacja napięć czy algorytmy automatyzujące pracę dyspozytorów. Dzięki temu zapewnimy niezawodność pracy sieci oraz chronimy się przed występowaniem zjawisk typu blackout.

Wspieramy innowacje z obszaru smart grid i internetu rzeczy. Dwa lata temu jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy projekt badawczy poświęcony technologii Vehicle-to-grid (V2G). Rozwiązanie umożliwia wykorzystanie energii elektrycznej zgromadzonej w pojazdach elektrycznych do poprawy bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej. Testujemy także pierwsze instalacje magazynowania energii, które mogą stać się w przyszłości istotnym elementem systemów elektroenergetycznych.

innogy Stoen Operator od połowy grudnia funkcjonuje pod nową nazwą: Stoen Operator. Co ta zmiana oznacza dla klientów?

Zmiana nazwy i identyfikacji wizualnej jest efektem dwuletniego procesu integracji, który zaczął się w 2019 roku i który obejmuje też całą Grupę innogy – obecnie Grupę E.ON. W związku z tym 10 grudnia uległa zmianie nazwa spółki na Stoen Operator oraz używamy nowego logotypu: Stoen Operator powered by E.ON.

Grupa E.ON działa na 15 europejskich rynkach. Obsługuje ponad 50 mln klientów i zatrudnia ponad 78 tysięcy osób – w tym 3500 w Polsce. Wdraża najnowocześniejsze rozwiązania i patenty technologiczne w celu maksymalizacji wydajności sieci energetycznych, zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii. Integracja Stoen Operator z E.ON pozwoli na jeszcze efektywniejsze wykorzystywanie na polskim rynku międzynarodowych doświadczeń i poprawę poziomu obsługi klientów.

Nasi klienci w związku z rebrandingiem nie muszą podejmować żadnych działań – wszystkie umowy pozostają w mocy. Obowiązują dotychczasowe numery kont i dane rozliczeniowe oraz niezmieniona pozostaje lokalizacja biura obsługi klienta. Osoby zainteresowane zapraszamy także do odwiedzenia strony www.stoen.pl, na której można znaleźć niezbędne informacje.

Co teraz jest dla Państwa największym wyzwaniem?

Największym wyzwaniem dla nas, jak również dla całej branży w Polsce jest dostosowanie się do warunków przyspieszonej transformacji energetycznej. Musimy pogodzić zapewnienie ciągłości dostaw z uwarunkowaniami środowiskowymi oraz ekonomicznymi. Dlatego w przyszłym roku skupimy się na dalszych inwestycjach sieciowych na terenie Warszawy. Będziemy ściśle współpracować z przedstawicielami stołecznych instytucji publicznych. W 2022 roku planujemy zwiększyć kwotę inwestycji do 300 milionów złotych.

 0

Czytaj także