PGNiG nadal kwestionuje ugodę Komisji Europejskiej z Gazpromem. Firma złożyła odwołanie od wyroku

PGNiG nadal kwestionuje ugodę Komisji Europejskiej z Gazpromem. Firma złożyła odwołanie od wyroku

PGNiG
PGNiG Źródło:Shutterstock
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo złożyło do TSUE odwołanie od wyroku Sądu UE, który oddalił skargę polskiej spółki na ugodę Komisji Europejskiej i Gazpromu. Chodzi o ugodę z 2018 roku, która zakończyła postępowanie antymonopolowe KE wobec rosyjskiego koncernu.

W kwietniu 2015 r. Komisja Europejska zarzuciła Gazpromowi nadużywanie pozycji dominującej na krajowych rynkach wyższego szczebla hurtowej dostawy gazu w niektórych państwach, co miało mieć na celu uniemożliwienie swobodnego przepływu gazu w tych państwach z naruszeniem przepisu TFUE zakazującego takich nadużyć. W maju 2018 r. Komisja zawarła z Gazpromem ugodę, zatwierdziła i uczyniła wiążącymi ostateczne zobowiązania przedstawione przez Gazprom, oraz zamknęła postępowanie administracyjne.

PGNiG wypunktował błędy Komisji

PGNiG zaskarżył tę ugodę. Podniósł, że Komisja zaakceptowała ostateczne zobowiązania Gazpromu, mimo że nie uwzględniają one zarzutów dotyczących gazociągu jamalskiego. Sąd Unii Europejskiej (SUE) zaznaczył, że Komisja przedstawiła przyczyny, dla których nie nałożyła takich zobowiązań. Wskazał m.in., że Komisja powołała się na decyzje URE z maja 2015 r., przyznającą operatorowi polskiego odcinka gazociągu jamalskiego, Gaz-Systemowi, certyfikat niezależnego operatora systemu.

W drugim zarzucie PGNiG podnosiło, że Komisja zaakceptowała ugodę z Gazpromem, mimo że nie uwzględniają one adekwatnie zarzutów dotyczących praktyk cenowych. SUE przypomniał, że Gazprom zobowiązał się wprowadzić do umów gazowych dłuższych niż 3 lata z odbiorcami w pięciu zainteresowanych państwach, nowy proces rewizji formuł cenowych, które determinują ceny umowne.

W lutym 2022 roku Sąd UE odrzucił skargę PGNiG, kończąc postępowanie w sprawie nadużywania pozycji rynkowej. Dzięki tej ugodzie rosyjski koncern uniknął kar finansowych. Sąd stwierdził, że zaskarżona przez PGNiG decyzja Komisji nie jest obarczona żadnym z błędów proceduralnych lub merytorycznych podniesionych przez stronę skarżącą w ramach sześciu zarzutów. SUE odrzucił wszystkie sześć zarzutów, jakie wniósł polski koncern.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowało w czwartek o złożeniu do TSUE odwołania od wyroku Sądu UE oddalającego skargę na ugodę Komisji Europejskiej i Gazpromu. Polska spółka podtrzymuje dotychczasową negatywną ocenę zobowiązań Gazpromu, przyjętych w ramach ugody, w ocenie spółki zobowiązania te nie zapewniły przywrócenia konkurencji na rynku gazowym Europy Środkowej i Wschodniej – poinformowała polska firma.

Źródło: PAP / Wprost