Energetyka przyszłości

Energetyka przyszłości

Elektrownia wiatrowa Bardy
Elektrownia wiatrowa Bardy Źródło: Enea
Racjonalne gospodarowanie surowcami energetycznymi, nisko- i zeroemisyjność, wykorzystanie sztucznej inteligencji, konsekwentne minimalizowanie wpływu własnej działalności na środowisko, a przede wszystkim inwestycje w nowe, zielone technologie. Zrównoważony rozwój sektora energetycznego to szansa na nową, lepszą i, co najważniejsze, bezpieczną przyszłość. Jak jej budowa wygląda w praktyce?

Grupa Enea to wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego, w zakresie produkcji energii odpowiadający za dostawy energii do 2,7 mln klientów na terenie północno-zachodniej Polski. Amerykańska spółka Last Energy to dostawca technologii SMR (ang. Small Modular Reactor) umożliwiającej budowę modułowych reaktorów jądrowych. Co oba podmioty łączy? Pod koniec czerwca Grupa Enea i Last Energy podpisały porozumienie o współpracy.

Czysta i bezpieczna energia

Podstawą technologii SMR Last Energy jest modułowa budowa elektrowni oraz bazowy reaktor w technologii PWR (ang. Pressurized Water Reactor) o mocy 20 MWe i 60 MWt. Zalety technologii SMR? Wg. Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku (raport z 2013 roku), SMR to przede wszystkim stosunkowo niewielki koszt inwestycyjny jednego bloku elektrowni (bariera trudna do pokonania dla inwestujących w wielkie reaktory) i krótki czas budowy jednostki w terenie (technologia SMR Last Energy dzięki wykorzystaniu gotowych komponentów modułowych zakłada możliwość montażu reaktora już w 24 miesiące od ostatecznej decyzji inwestycyjnej). Reaktory SMR w Polsce? To jak najbardziej realne. Możliwość dostępu do tej nowoczesnej, skalowalnej i, co ważne, bezemisyjnej technologii wytwarzania energii elektrycznej, otwiera podpisany właśnie list intencyjny.

Grupa Enea potencjalnie będzie mogła wykorzystać technologię SMR do budowy własnych mocy wytwórczych, a także w przyszłości oferować rozwiązania dla przemysłu i ciepłownictwa na terenie Polski - tłumaczy Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A, dodając, że komercjalizacja rozwiązań SMR pozytywnie wpłynie nie tylko na środowisko i bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale także na konkurencyjność jej gospodarki. Projekt ma też dodatkowy atut. WspółpracaLast Energy doskonale wpisuje się w Strategię Rozwoju Grupy Enea, która zakłada nie tylko powstanie nowych linii biznesowych, ale także osiągnięcie przez Grupę neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Zielona zmiana

Strategia Rozwoju Grupy Enea do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. to dokument ogłoszony w grudniu ubiegłego roku. „Zielona zmiana Enei”, rozumiana jako zrównoważona transformacja, umożliwi wzrost wartości Grupy, a do 2050 r. także osiągnięcie neutralności klimatycznej. Ambitny cel. Jak go osiągnąć? Kluczowe będą inwestycje. W perspektywie lat 2023-2042, Grupa przeznaczy na nie ponad 68 miliardów złotych (w tym ponad 14 miliardów na projekty związane z zieloną energią).

Farma fotowoltaiczna Jastrowie

Środki te zostaną wykorzystane przede wszystkim na budowę farm wiatrowych na lądzie i morzu, magazynów energii i fotowoltaiki. Niedawno Grupa Enea oddała do użytku pierwszą farmę fotowoltaiczną w Jastrowiu w Wielkopolsce. Instalacja o mocy 3 MW zasila czystą energią sąsiadujący z nią GPZ (Główny Punkt Zasilania) należący do Enei Operator. Szacuje się, że produkcja energii elektrycznej z instalacji pozwoli na pokrycie rocznego zapotrzebowania na energię ok. tysiąca gospodarstw domowych. Inwestycja w Jastrowiu ruszyła we wrześniu 2021 r., a już w marcu 2022 r. farma rozpoczęła próbną pracę z pełną mocą (w czerwcu zakończono prace wykończeniowe).

– Inwestycja w Jastrowiu jest pierwszym z projektów farmy fotowoltaicznej zrealizowanym w Grupie Enea wpisującym się w naszą Strategię Rozwoju. Instalacja powstała w ramach wewnątrzgrupowej współpracy - liczę, że zdobyte przez spółki doświadczenie będzie procentowało przy kolejnych projektach i pozwoli na szybki rozwój mocy PV w Grupie Enea – podkreślał podczas uroczystego otwarcia farmy wiceprezes zarządu Enea SA Lech Żak.

Pierwsza farma fotowoltaiczna Grupy Enea, Jastrowie (Wielkopolska)

Kolejne inwestycje fotowoltaiczne? Jeszcze w tym roku. W Krzęcinie w województwie zachodniopomorskim powstaje instalacja o łącznej mocy 6,607 MW złożona z 7 generatorów fotowoltaicznych. W gminie Płoty (województwo zachodniopomorskie) farma fotowoltaiczna Likowo (ok. 1 MW mocy). Są też farmy Lubno I i II w gminie Lubiszyn (województwo lubuskie), które zgodnie z projektem mają być zbudowane z ponad 9 tys. modułów.

Zrównoważona strategia

Zgodnie ze strategią „Zielonej zmiany”, rozwijające się OZE mają być stabilizowane przez niskoemisyjne źródła konwencjonalne. Częścią systemu, który oprócz stabilizowania OZE ma za zadanie także zapewnić bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego są m.in bloki gazowo-parowe. - Dążymy do neutralności klimatycznej, przy jednoczesnym wykorzystaniu niskoemisyjnego paliwa przejściowego jakim jest gaz ziemny - tłumaczą przedstawiciele firmy. Bloki CCGT mają odtworzyć m.in. moc Elektrowni Kozienice, w której w perspektywie najbliższych lat zakończy się okres eksploatacyjny węglowych bloków klasy 200 MW. Koncepcja projektu zakłada dwa warianty inwestycji: budowę dwóch bloków, każdy o mocy ok. 1100 MW lub trzech o jednostkowej mocy ok. 700 MW. Pierwszy z nich miałby rozpocząć pracę już w 2027 roku.

Zgodnie ze zaktualizowaną w grudniu 2021 r. Strategią Rozwoju, Grupa zamierza także opracować i wdrożyć, nie tylko w oparciu o własne zasoby, ale także we współpracy z partnerami z innych branż, nowe linie biznesowe. Kluczowe projekty to te dotyczące magazynów energii (technologia niezbędna dla zapewnienia stabilności OZE i budowania bezpieczeństwa energetycznego). Kolejne linie biznesowe mają być związane m.in. z zagospodarowaniem elementów po zużytych instalacjach OZE. - Zamierzamy także w jeszcze większym stopniu zaangażować się w zagospodarowanie ubocznych produktów spalania z sektora przemysłowego, w tym m.in. z energetyki konwencjonalnej i ciepłownictwa - czytamy w Raporcie ESG Grupy Kapitałowej Enea za rok 2021.

Ważny element strategii to także rozwój zdalnego monitoringu sieci. Enea Operator, reprezentująca w Grupie segment dystrybucji energii elektrycznej, już przekształca swoją infrastrukturę sieciową w tzw. smart grid. Powód? Nowoczesna sieć elektroenergetyczna oparta na technologiach informatyczno-telekomunikacyjnych to, jak przekonują eksperci, niezbędny element pozwalający sprostać dynamicznemu wzrostowi liczby i mocy źródeł rozproszonych.

Sprawiedliwa transformacja energetyczna

Polska, zgodnie z zaktualizowaną przez rząd w marcu 2022 Polityką Energetyczną do 2040 roku, planuje zdynamizowanie rozwoju OZE we wszystkich sektorach, co będzie odpowiadać na wyzwania związane z niezależnością i suwerennością, a jednocześnie będzie uwzględniać poprawę jakości życia, wynikającą z lepszej jakości środowiska naturalnego.

Elektrownia wiatrowa Bardy - Grupa Enea

Wpisując się w przedmiotową Strategię również Grupa Enea przewiduje inwestycje w farmy wiatrowe na morzu, farmy fotowoltaiczne i wiatrowe na lądzie, a także magazyny energii oraz w technologie wodorowe.

Transformacja energetyczna wymaga jednak gigantycznych i długofalowych inwestycji, w których będą brali udział wszyscy uczestnicy rynku, przede wszystkim firmy energetyczne. Dlatego sam proces, jak i jego tempo powinny być dostosowane do specyfiki poszczególnych rynków ze szczególnym uwzględnieniem ich realiów. Mając na uwadze specyfikę sektora energetycznego państw Europy Środkowo-Wschodniej, Unia Europejska w obliczu kryzysu na rynku energii powinna solidarnie dostosować politykę klimatyczną, w tym cele redukcyjne, do możliwości poszczególnych krajów.

 0

Czytaj także