Ekspert: Przyspiesza dekarbonizacja ciepłownictwa

Ekspert: Przyspiesza dekarbonizacja ciepłownictwa

Górnicy, zdj. ilustracyjne
Górnicy, zdj. ilustracyjne Źródło: Shutterstock / 1968
Elektrociepłownia Bydgoszcz II wkracza w kluczowy etap dekarbonizacji. Od 2025 roku mieszkańcy będą korzystać z ciepła z nowych, niskoemisyjnych źródeł, redukując CO2 o 17 proc.

Elektrociepłownia Bydgoszcz II, będąca częścią PGE Energia Ciepła, wchodzi w kluczową fazę inwestycji, która doprowadzi do wyłączenia dwóch z czterech kotłów węglowych i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 17 proc. Od II kwartału 2025 roku mieszkańcy Bydgoszczy będą korzystać z ciepła pochodzącego z nowych, niskoemisyjnych źródeł. To jeden z kilku projektów PGE Energia Ciepła, które mają na celu dekarbonizację ciepłownictwa.

Sebastian Wasilewski, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy, podkreśla: „Przechodzimy do ostatniego, najważniejszego etapu budowy największego dotychczas bloku kogeneracyjnego opartego na silnikach gazowych. Łączna moc tego układu wyniesie 52,6 MW elektrycznego i 50 MW mocy cieplnej. Dodatkowo budujemy kotłownię rezerwowo-szczytową zasilaną gazem i energią elektryczną”.

Inwestycja, rozpoczęta w 2022 roku, obejmuje pięć gazowych agregatów kogeneracyjnych o łącznej mocy 52,6 MWe oraz źródło rezerwowo-szczytowe o mocy ponad 70 MWt. Dzięki tej inwestycji emisja CO2 zostanie zmniejszona o 100–130 tys. ton rocznie.

Tomasz Bońdos z Urzędu Miasta Bydgoszczy ocenia, że inwestycja przyczyni się do realizacji celów klimatycznych miasta. Do 2030 roku emisyjność ma zostać obniżona o 40 proc., a dotychczas udało się zredukować ją o 25 proc. w stosunku do 2005 roku.

Monika Matowska, przewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy, dodaje: „Dla mieszkańców to inwestycja, która ma na celu poprawę zdrowia i bezpieczeństwa oraz obniżenie kosztów energii i ciepła”.

Grzegorz Krystek, prezes zarządu PGE Energia Ciepła, zaznacza: „Nasza inwestycja pozwoli na wyeliminowanie źródeł węglowych do 2030 roku, co przyczyni się do zazielenienia systemu ciepłowniczego w Bydgoszczy”.

PGE Energia Ciepła prowadzi szeroko zakrojony proces dekarbonizacji, zastępując nieefektywne źródła węglowe nowoczesnymi rozwiązaniami nisko- i zeroemisyjnymi. W 2023 roku oddano do użytku gazowe instalacje w Kielcach, Bydgoszczy i Zgierzu, co znacząco zmniejszyło emisje. W Gdyni uruchomiono gazową kotłownię rezerwowo-szczytową o mocy 90 MWt, co obniży emisje dwutlenku węgla o 22 proc., tlenków siarki o 88 proc., tlenków azotu o 67 proc. i pyłów o 90 proc.

Do końca 2024 roku do eksploatacji mają trafić kolejne gazowe kotłownie rezerwowo-szczytowe w Gorzowie Wielkopolskim, Rzeszowie i Lublinie, co zredukuje emisję dwutlenku węgla o ponad 40 proc., tlenków siarki o 98 proc. i tlenków azotu o 90 proc.

Robert Kowalski, wiceprezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, podkreśla: „Dekarbonizacja ciepłownictwa to długotrwały proces, ale nasze inwestycje dowodzą, że cele klimatyczne Unii Europejskiej są realne i skutecznie je realizujemy”.

Grzegorz Krystek dodaje, że ciepło w Europie ma docelowo powstawać z energii elektrycznej, a inwestycja w Bydgoszczy jest krokiem w kierunku nisko- i zeroemisyjnych źródeł energii, co przyczyni się do eliminacji węgla i poprawy jakości powietrza.

Opracował:
Źródło: newseria.pl