To już końcówka. Budowa trzeciego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy z lotu ptaka

To już końcówka. Budowa trzeciego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy z lotu ptaka

Południowa Obwodnica Warszawy - nowe zdjęcia
Południowa Obwodnica Warszawy - nowe zdjęcia / Źródło: GDDKiA
Praktycznie na całej trasie głównej wawerskiego odcinka S2, biegnącego pomiędzy węzłami Wał Miedzeszyński i Lubelska, ułożona została betonowa nawierzchnia. Do dokończenia pozostały krótkie odcinki przy poszerzeniach drogi i na przejazdach awaryjnych. Zaawansowanie prac na całym zadaniu wynosi 91 proc.

Na węźle Patriotów, w obrębie tzw. „wanny szczelnej” układana jest izolacja, wykonywane są kapy chodnikowe, ustawiane krawężniki i montowane koryta odwodnieniowe. Kontynuowane są roboty związane z budową wiaduktów na zachodniej nitce ul. Patriotów. Wiadukt drogowy ma już zabetonowany ustrój nośny i trwa zbrojenie płyty wiaduktu pod czwarty tor kolejowy. W okresie wakacyjnym planujemy otworzyć ulicę Patriotów po wschodniej stronie z jednoczesnym zamknięciem strony zachodniej.

Galeria:
Południowa Obwodnica Warszawy - nowe zdjęcia

Ponad dwukilometrowy odcinek drogi ekspresowej przechodzi dwoma estakadami przez teren Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Na obu ułożona jest ostatnia (ścieralna) warstwa nawierzchni. Na dłuższej, prawie 400-metrowej estakadzie, kontynuowane są prace związane z montażem instalacji przeciwoblodzeniowej, ekranów akustycznych i oświetlenia. Ułożono nawierzchnie żywiczne na kapach chodnikowych oraz w trakcie układania jest asfalt lany przy dylatacjach. Zamontowano bariery energochłonne i słupy ekranów przeciwolśnieniowych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradoddała do ruchu dwa obiekty biegnące nad trasą S2 w ciągu ulic: Tawułkowej i Izbickiej. Prace nacałym odcinku zostaną zakończone w grudniu 2020 roku, zgodnie z zawartym aneksem z wykonawcą wynikającym z podpisanego porozumienia z PKP w zakresie budowy wiaduktu pod czwarty tor.

Czytaj też:
Tak – z lotu ptaka na filmie – wygląda most na Południowej Obwodnicy Warszawy

Źródło: GDDKiA
 0

Czytaj także