Kto dokończy Zakopiankę? Drogowcy zerwali umowę

Kto dokończy Zakopiankę? Drogowcy zerwali umowę

Zakopianka S7
Zakopianka S7 Źródło:GDDKiA
Umowa została zerwana, trzeba wybrać nowych wykonawców Zakopianki. Wpłynęły oferty i jest ich sporo, także drogę S7 jednak ktoś dokończy.

Poznaliśmy oferty w przetargu na kontynuację budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień - Naprawa. Wpłynęło siedem ofert, z czego najniższą cenę zaproponowała firma Strabag Infrastruktura Południe, natomiast najwyższą UNIBEP i Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe. Komisja przetargowa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczyna teraz sprawdzanie złożonych dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym.

Kto chce dokończyć Zakopiankę i za ile?

  1. Strabag Infrastruktura Południe - 74 533 170,01 zł
  2. Mota-Engil Central Europe - 74 828 938,33 zł
  3. Polbud-Pomorze i Wibra Recycling Technologies - 79 879 079,42 zł
  4. Budimex - 81 583 535,94 zł
  5. Intercor - 86 100 006,40 zł
  6. Nowak-Mosty i P.H.U.B. Piotr Pawlica - 89 100 337,47 zł
  7. UNIBEP i Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe - 91 187 467,98 zł

Jak się okazuje wszystkie oferty mieszczą się w kwocie, którą GDDKiA zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (99 960 190,76 zł). Wszyscy wykonawcy zadeklarowali także skrócenie terminu realizacji zadania o 4 tygodnie, co oznacza, że chcą zrealizować inwestycję w ciągu 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zakopianka. Skąd nowe postępowanie przetargowe?

Przypomnijmy, 17 lipca 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z poprzednim wykonawcą, konsorcjum IDS-BUD i Altis-Holding, ponieważ mobilizacja wykonawcy nie wskazywała na możliwość zakończenia budowy prawej jezdni S7 Lubień - Naprawa w terminie określonym w aneksie do umowy, czyli do końca października 2020 r.

Pomimo licznych działań GDDKiA skierowanych do wykonawcy nie doszło do wznowienia i prowadzenia prac w wymaganym zakresie po zakończeniu okresu zimowego (trwał do 15 marca 2020 r.). Wykonawca nie posiadał odpowiedniej ilości sprzętu, pracowników i środków do kontynuacji robót. W trybie przewidywanym w umowie GDDKiA wezwała wykonawcę do poprawy, w tym do wykonania szeregu ściśle określonych zakresów robót, w terminie do 10 czerwca 2020 r. Wykonawca nie wywiązał się z większości postawionych przed nim wymagań.

Czytaj też:
Budowa zakopianki potrwa dłużej. Umowa z wykonawcą została zerwana