Budowa dróg będzie tańsza. Stary asfalt nie jest już odpadem

Budowa dróg będzie tańsza. Stary asfalt nie jest już odpadem

Budowa drogi
Budowa drogi Źródło: Shutterstock
Destrukt asfaltowy nie jest już traktowany jako odpad i może być wykorzystany ponownie przy budowie nowych odcinków dróg. GDDKiA szacuje, że zmiana przepisów przyczyni się w kilku najbliższych latach do oszczędności rzędu 400 mln zł.

Coraz droższe jest budowanie nie tylko domów i budynków wielorodzinnych, ale i dróg. Powody wzrostu cen inwestycji są w obu przypadkach takie same: drożejące materiały budowlane i rosnące koszty pracy. Po tym, jak setki pracowników budowlanych z Ukrainy z dnia na dzień wróciły do swojego kraju, braki kadrowe dają się wykonawcom szczególnie we znaki.

Destrukt to nie odpad

Ucieszy ich każdy pomysł umożliwiający obniżenie kosztów prac. Pod koniec grudnia 2021 roku minister klimatu i środowiska wydał rozporządzenie, które zezwala na ponowne wykorzystanie starego asfaltu. Do tej pory był traktowany jako odpad, a teraz jest pełnowartościowym materiałem budowlanym. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wspólnie z branżą drogową pracuje nad tym, jak wprowadzić asfalt do ponownego użytku.

„Wprowadzenie ułatwień dla pozyskiwania i ponownego wbudowywania destruktu asfaltowego ma dla GDDKiA i podatników kolosalne znaczenie” – przekonują drogowcy. I szacują, że „oszczędności zastosowania destruktu jako substytutu materiału nowego oraz oszczędności przy transporcie kruszyw mogą wynieść w przybliżeniu, w kilkuletniej perspektywie ponad 400 mln zł”.

GDDKiA w najbliższych latach planuje wymiany nawierzchni na odcinkach autostrad i dróg ekspresowych oddanych do użytku przed 2012 rokiem oraz budowę nowych dróg w miejscu istniejących. „Podjęte działania, usankcjonowane wprowadzeniem uregulowań prawnych, pozwalają na dużo łatwiejsze wykorzystanie destruktu, co z kolei przełoży się na uzyskanie wymiernych korzyści zarówno ekonomicznych, jak i środowiskowych” – przekonuje GDDKiA.

Jak można wykorzystać destrukt, czyli stary asfalt?

O tym, w jaki sposób będzie można powtórnie wykorzystać sfrezowaną w trakcie remontu nawierzchnię, zadecydują zapisy umowy na realizację prac. Jeśli właścicielem destruktu będzie GDDKiA, to może go:
• nieodpłatnie przekazać do samorządów,
• pozostawić do użytku własnego, w ilości adekwatnej do potrzeb utrzymaniowych,
• sprzedać w trybie postępowania przetargowego.


W przypadku, gdy właścicielem pozyskanego w trakcie prac destruktu będzie wykonawca inwestycji, zagospodaruje go na warunkach opisanych w dokumentach kontraktowych.

Opracowała:
Źródło: GDDKiA
 0

Czytaj także