GUS: Produkcja przemysłowa znowu w górę. Pozostaje motorem napędowym gospodarki

GUS: Produkcja przemysłowa znowu w górę. Pozostaje motorem napędowym gospodarki

Przemysł
Przemysł Źródło:Pixabay
Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 29 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w sierpniu 2021 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny.

W sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 13,2 proc. w porównaniu z sierpniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 1,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z lipcem br. spadła o 2,5 proc.

Ogromne wzrosty przemysłu ciężkiego

Sierpień był kolejnym miesiącem mocnych wzrostów. Aż pięć sektorów przemysł zanotowało wyższą sprzedaż o ponad 20 proc. Zdecydowanie najlepiej radzi sobie przemysł ciężki. O ponad 28 proc. wzrosła produkcja metali, a ponad 25 proc. chemikaliów.

„Według wstępnych danych w sierpniu br., w stosunku do sierpnia ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 29 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji wyrobów z metali – o 28,4 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 25,3 proc., maszyn i urządzeń – o 24,9 proc., metali – o 24,6 proc., papieru i wyrobów z papieru – o 23,6 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 18,8 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 18,5 proc., w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 16,1 proc”. – czytamy w komunikacie.

Tylko pięć sektorów bez wzrostu

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem ub. roku, wystąpił w 5 działach, w tym w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 12,9 proc.

„W porównaniu z lipcem br., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w sierpniu br. odnotowano w 20 działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 26,1 proc., w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 12,1 proc., w produkcji urządzeń elektrycznych – o 11,8 proc., napojów – o 7,3 proc., pozostałego sprzętu transportowego – o 6,8 proc., maszyn i urządzeń – o 5,0 proc., metali – o 4,2 proc”. – czytamy dalej.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lipcem br., wystąpił w 14 działach, m.in. w produkcji mebli – o 8,6 proc., koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 5,4 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 5,2 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 4,7 proc., papieru i wyrobów z papieru – o 3,9 proc., artykułów spożywczych – o 3,8 proc., podał także Urząd.

Czytaj też:
Polski przemysł w europejskiej czołówce. Eurostat: Kolejny miesiąc ze wzrostem

Źródło: GUS