Unia Europejska chce się uniezależnić od rosyjskich surowców. Zaprezentowano plan

Unia Europejska chce się uniezależnić od rosyjskich surowców. Zaprezentowano plan

Rurociąg
Rurociąg Źródło:Shutterstock / Kodda
Jest plan uniezależnienia się od rosyjskich surowców. Unia Europejska chce jeszcze mocniej uderzyć w gospodarkę Władimira Putina.

Stany Zjednoczone i Wielka Brytania podjęły decyzję od wprowadzeniu embarga na ropę naftową z Rosji. Także Komisja Europejska zaproponowała plan uniezależniania się od rosyjskich paliw kopalnych, wprowadzenie możliwości udzielania przez państwa członkowskie krótkoterminowego wsparcia dla przedsiębiorstw dotkniętych cenami energii, poinformowała Komisja. KE planuje też regulację nakładającą na państwa członkowskie obowiązek wypełnienia magazynów gazu co najmniej do 90 proc. pojemności do 1 października br.

Komisja Europejska chce zapanować nad rosnącymi cenami surowców

„Plan ten zawiera również szereg środków, które mają zareagować na rosnące ceny energii w Europie i uzupełnić zapasy gazu na przyszłą zimę. […] REPowerEU będzie dążyć do dywersyfikacji dostaw gazu, przyspieszenia rozwoju czystych źródeł energii zastąpienia gazu w ciepłownictwie i wytwarzaniu energii. Może to zmniejszyć zapotrzebowanie UE na rosyjski gaz o 2/3 przed końcem roku” – czytamy w komunikacie.

„Inwazja Rosji na Ukrainę pogorszyła sytuację w zakresie bezpieczeństwa dostaw i doprowadziła ceny energii do bezprecedensowego poziomu. Na pozostałe tygodnie tej zimy Europa ma wystarczające ilości gazu, ale musimy pilnie uzupełnić nasze rezerwy na przyszły rok. Komisja zaproponuje zatem, aby do 1 października magazyny gazu w UE były wypełnione w co najmniej 90 proc. Przedstawiliśmy również regulacje cen, pomoc państwa i środki podatkowe w celu ochrony europejskich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw przed wpływem wyjątkowo wysokich cen” – powiedziała komisarz ds. energii Kadri Simson, cytowana w komunikacie.

Ceny surowców. Będzie możliwość regulacji cen

Komisja przedstawia dziś państwom członkowskim dodatkowe wytyczne, potwierdzające możliwość regulowania cen w wyjątkowych okolicznościach i określające, w jaki sposób państwa członkowskie mogą redystrybuować do konsumentów przychody z wysokich zysków sektora energetycznego i handlu uprawnieniami do emisji.

Przepisy UE dotyczące pomocy państwa dają również państwom członkowskim możliwość udzielenia krótkoterminowego wsparcia przedsiębiorstwom dotkniętym wysokimi cenami energii pomóc w zmniejszeniu ich ekspozycji na wahania cen energii w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Po konsultacjach w sprawie ukierunkowanych zmian wytycznych dotyczących pomocy państwa dotyczących systemu handlu uprawnieniami do emisji Komisja będzie również konsultować się z państwami członkowskimi w sprawie potrzeb i zakresu nowych tymczasowych ram kryzysowych dotyczących pomocy państwa w celu przyznania pomocy przedsiębiorstwom dotkniętym kryzysem, w szczególności tych, którzy borykają się z wysokimi kosztami energii, podano także.

Ustawa gotowa do końca kwietnia

Komisja zamierza przedstawić do kwietnia wniosek ustawodawczy, zgodnie z którym do 1 października każdego roku podziemne magazyny gazu w całej UE muszą być wypełnione do co najmniej 90 proc. jego pojemności. Wniosek wiązałby się z monitorowaniem i egzekwowaniem poziomów napełnienia oraz budowaniem porozumień solidarnościowych między państwami członkowskimi.

Komisja kontynuuje badanie rynku gazu w odpowiedzi na obawy dotyczące potencjalnych zakłóceń konkurencji ze strony operatorów, w szczególności Gazpromu, podkreślono. Aby zaradzić gwałtownie rosnącym cenom energii, Komisja przeanalizuje wszystkie możliwe opcje środków nadzwyczajnych w celu ograniczenia efektu przenoszenia cen gazu cenami energii elektrycznej, poprzez np. tymczasowe limity cen.

Oceni również opcje optymalizacji struktury rynku energii elektrycznej, biorąc pod uwagę sprawozdanie końcowe Agencji UE ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) oraz inne uwagi dotyczące korzyści i wad alternatywnych mechanizmów ustalania cen w celu utrzymania przystępnej ceny energii elektrycznej bez zakłócania dostaw i dalsze inwestycje w zieloną transformację.,

KE chce się uniezależnić od surowców z Rosji. Powstał plan

W celu ograniczenia zależności od paliw kopalnych z Rosji, Komisja proponuje opracowanie planu REPowerEU, który ma zwiększyć odporność ogólnounijnego systemu energetycznego w oparciu o dwa filary: dywersyfikację dostaw gazu poprzez wyższy import skroplonego gazu ziemnego (LNG) i rurociągów od dostawców spoza Rosji oraz większe ilości produkcji i importu biometanu i wodoru ze źródeł odnawialnych; oraz szybsze ograniczenie zużycia paliw kopalnych w naszych domach, budynkach, przemyśle i systemie energetycznym poprzez zwiększenie efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i elektryfikacji oraz rozwiązanie problemu wąskich gardeł w infrastrukturze.

Pełne wdrożenie propozycji Komisji "Fit for 55" już teraz zmniejszyłoby nasze roczne zużycie gazu kopalnego o 30%, co odpowiada 100 mld m3 (bcm), do 2030 r., zaznaczono w komunikacie.

W ocenie Komisji, dzięki środkom przewidzianym w planie REPowerEU moglibyśmy stopniowo usunąć co najmniej 155 mld m3 zużycia gazu kopalnego, co odpowiada wolumenowi importu z Rosji w 2021 r.

Prawie 2/3 tej redukcji można osiągnąć w ciągu roku, kończąc tym samym nadmierne uzależnienie UE od jednego dostawcy, wskazano także. Komisja zaproponowała współpracę z państwami członkowskimi w celu określenia projektów najbardziej odpowiednich do osiągnięcia tych celów, opierając się na szeroko zakrojonej pracy wykonanej już w zakresie Krajowych Planów Odbudowy.

Według Komisji nowa rzeczywistość geopolityczna i rynkowa wymaga od nas radykalnego przyspieszenia przejścia na czystą energię i zwiększenia niezależności energetycznej Europy od niewiarygodnych dostawców i niestabilnych paliw kopalnych. Po inwazji na Ukrainę argumenty za szybkim przejściem na czystą energię nigdy nie były mocniejsze i bardziej klarowne, czytamy w komunikacie.

UE importuje 90 proc. zużywanego gazu, przy czym Rosja zapewnia około 45% tego importu, na różnych poziomach w poszczególnych państwach członkowskich. Na Rosję przypada również około 25% importu ropy naftowej i 45% importu węgla do państw unijnych.

Zestaw narzędzi Komisji dotyczący cen energii z października 2021 r. pomaga obywatelom i przedsiębiorstwom stawić czoła wysokim cenom energii w ostatnich miesiącach. 25 państw członkowskich przyjęło środki zgodne z zestawem narzędzi, które już teraz obniżają rachunki za energię dla ponad 70 mln gospodarstw domowych oraz kilku milionów mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Komisja kontynuuje współpracę z sąsiadami i partnerami na Bałkanach Zachodnich oraz we Wspólnocie Energetycznej, które dzielą zależność UE od paliw kopalnych i są narażone na podwyżki cen, jednocześnie zobowiązując się do realizacji tych samych długoterminowych celów klimatycznych. KE zapowiedziała, że jest gotowa udzielić wsparcia Ukrainie, Mołdawii i Gruzji, aby zapewnić niezawodną i zrównoważoną energię.

Czytaj też:
Wielka Brytania odcina się od ropy z Rosji. Jest dokładna data