Rolnicza Dolina Krzemowa
Materiał partnera

Rolnicza Dolina Krzemowa

Mzuri
Mzuri / Źródło: Mzuri
Zmieniający się klimat jest faktem, trzeba szukać rozwiązań, które zrewolucjonizują branżę rolniczą – uważa Marek Różniak, twórca nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Agro-Środki-Technika-Technologia, które powstało w Śmielinie.
Magda Kozińska

– To Centrum ma być Doliną Krzemową rolnictwa i to nie tylko polskiego. Chcemy szukać rozwiązań na następne pokolenia – tłumaczy Marek Różniak. Jednostką prowadzącą Centrum Badawczo – Rozwojowe w Śmielinie jest firma Agro-Land, centrum ściśle współpracuje z polskimi uczelniami rolniczymi. – Nauki rolnicze, nauki techniczne będą się tu spotykać z praktyką rolniczą. Chodzi o minimalizację presji człowieka na środowisko, tak by jednocześnie zachować wysoką wydajność i doskonałą jakość plonów. Nauka ma podpowiadać optymalne rozwiązania praktyczne – zapowiada prof. Dariusz Jaskólski z Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Otwarte w województwie kujawsko-pomorskim Centrum Badawczo-Rozwojowe to miejsce, którego misją jest kompleksowe pogłębianie wiedzy na temat pasowej uprawy roli. Uprawa pasowa, polega na ograniczeniu liczby przejazdów po polu do jednego, w trakcie którego wykonywane są wszystkie czynności agrotechniczne związane z uprawą roli, nawożeniem przedsiewnym i siewem. Jej istotą jest głębokie spulchnianie gleby w wąskich pasach stanowiących łącznie nie więcej niż 1/3 powierzchni pola, na którym pozostaje ponad 50% resztek roślinnych. Uprawa ta łączy w sobie korzystne elementy uprawy tradycyjnej z systemem no-tillage. Centrum Badawczo-Rozwojowe Agro – Środki – Technika – Technologia będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu ośrodków na świecie, specjalizującym się w kompleksowym badaniu i rozwoju tej technologii.

Inwestycja powstała przy wsparciu udzielonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. – W ciągu trzech lat zamierzamy stworzyć rozwiązania, które zrewolucjonizują branżę rolniczą oraz pozwolą na redukcję nakładów energii i emisji CO2 do atmosfery, a także zminimalizują negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne. Podczas prac bierzemy pod uwagę bieżące warunki glebowe oraz klimatyczne – mówi Marek Różniak.

W laboratoriach Centrum Badawczo-Rozwojowego zespół ekspertów będzie prowadził badania w trzech obszarach: technologii strip-till, zabiegach nalistnych oraz poprawie żyzności gleby, by dostosować technologie i metody uprawy roślin do aktualnych warunków klimatycznych i agrarnych. Szczegółowe obszary badań i prac rozwojowych zaplanowanych w polskim ośrodku obejmują opracowywanie, doskonalenie, walidację oraz przygotowanie do wdrażania i komercjalizacji innowacyjnych środków do produkcji rolnej, techniki rolniczej i technologii uprawy roślin. W pierwszym obszarze badań eksperci będą doskonalili technologię jednego przejazdu, a także poszerzali gamę uprawianych gatunków roślin i elementów ich technologii oraz czynności agrotechnicznych. W drugim będą prowadzone badania nad zabiegami nalistnymi, m.in. zwiększeniem wydajności roślin i poprawą jakości plonów poprzez opracowanie nowych oraz rozwój istniejących wysokiej jakości preparatów zmieniających właściwości wody do zabiegów agrochemicznych, nawozów dolistnych i biostymulatorów. W trzecim, ostatnim zakresie prac badawczych, eksperci będą opracowywali składy i formuły mikrogranulatów nawozowych do uprawy roślin rolniczych i warzyw polowych oraz określali efekty ich zastosowania w agrotechnice roślin.

Źródło: Mzuri

Czytaj także

 0