Krajowa Spółka Cukrowa: odpowiedzialny i efektywny biznes

Krajowa Spółka Cukrowa: odpowiedzialny i efektywny biznes

Współpraca KSC z producentami, zdjęcie ilustracyjne
Współpraca KSC z producentami, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: KSC
Zasady społecznej odpowiedzialności biznesu wpisane są w DNA Krajowej Spółki Cukrowej. Dbałość o środowisko naturalne, transparentne relacje z klientami i kontrahentami, rozwój biznesu z myślą o przyszłych pokoleniach – to jedne z fundamentalnych zasad, które w Krajowej Spółce Cukrowej współtworzą długofalową strategię rozwoju firmy.

Krajowa Spółka Cukrowa jest największym producentem cukru w Polsce i jednym z największych w Europie. Skala działalności zobowiązuje: firma realizuje zarówno konkretne cele biznesowe przekładające się na budowanie jej pozycji ekonomicznej, a równolegle zwraca też szczególną uwagą na szeroko pojęte zasady zrównoważonego rozwoju biznesu.

Bierzemy pełną odpowiedzialność za to, aby nasze działania były prowadzone w sposób etyczny i uwzględniający potrzeby innych jednostek. Podejście to stanowi fundament aktywności podejmowanych przez nas w zakresie trzech głównych obszarów działalności: rolnictwa, produkcji i handlu – mówi Krzysztof Kowa, prezes zarządu KSC S.A.

Współpraca z kontrahentami

Zasady przyjaznego środowisku i zrównoważonego rozwoju firmy są szczególnie widoczne w relacjach KSC z plantatorami. Eksperci KSC już ponad 12 lat temu współuczestniczyli w stworzeniu publikacji „Kodeks dobrych praktyk w produkcji buraków cukrowych”, która to cały czas stanowi ważny dokument źródłowy z wytycznymi dla plantatorów. Na tym jednak wzajemne relacje i współpraca z kontrahentami spółki się nie kończą. Oprócz publikacji i prasy fachowej ważny kanał komunikacji z plantatorami stanowią organizowane przez Krajową Spółkę Cukrową szkolenia, konferencje branżowe czy wydawany przez KSC Kwartalnik „Polski Cukier”.

Działania te spotykają się z uznaniem plantatorów. Szczególnie cenna jest wymiana doświadczeń w zakresie mechanizacji rolnictwa, nawożenia i ochrony roślin. Wiedza na ten temat z roku na rok jest coraz większa, a eksperci KSC stale aktualizują posiadane informacje z tego obszaru. Spółka współpracuje też z krajowymi i zagranicznymi instytutami naukowymi. Dzięki transferowi wiedzy ze świata nauki eksperci KSC mogą rekomendować najlepsze rozwiązania dla konkretnych rejonów upraw.

KSC – współpraca z plantatorami

Proekologiczny proces produkcyjny

Odpowiedzialne podejście do rozwoju biznesu ma ścisły związek z ochroną środowiska, tak ważną obecnie w obliczu zmian klimatycznych i światowych trendów odnośnie racjonalnego wykorzystywania zasobów całej planety.

Dbamy o to, by nasza działalność w minimalnym stopniu wpływała na środowisko naturalne. Prowadzimy szereg badań nad wdrażaniem nowych rozwiązań i technologii przyjaznych otaczającej nas naturze. To bardzo ważny element naszej strategii biznesowej – mówi prezes Kowa.

Działania przyjazne środowisku w całym procesie produkcji Krajowej Spółki Cukrowej realizowane są na różnorodnych polach.

Ograniczanie poboru wody

Realizując bardzo ważny cel, jakim jest dbałość o środowisko, KSC mierzy się w procesie przetwórczym z niemałymi wyzwaniami. Oprócz cukru buraki cukrowe zawierają bowiem około 75 proc. wody. Ta trafia do obiegu produkcyjnego i wymaga oczyszczenia. W tym celu już od wielu lat KSC realizuje inwestycje, które mają na celu m.in. zmniejszenie zużycia wody w procesie produkcji, co jest szczególnie istotne w kontekście malejących zasobów wody słodkiej w Polsce. W wyniku zrealizowanych inwestycji i wdrożonych rozwiązań organizacyjnych Krajowa Spółka Cukrowa doprowadziła do znacznego zmniejszenia zużycia wody w procesie technologicznym w cukrowniach. Obiegi wód procesowych są obiegami zamkniętymi, w których w ciągu każdej godziny krążą ilości wody sięgające tysięcy metrów sześciennych. Dzięki takim rozwiązaniom cukrownie pobierają z ujęć znacznie mniejsze ilości wody wykorzystywanej do procesu produkcyjnego – ilościowo jest to ponad dwudziestokrotnie mniej w porównaniu z rokiem 2002.

KSC – zrównoważona produkcja

Minimalizowanie emisji dwutlenku węgla

Proces produkcji cukru wymaga wykorzystania dużej ilości energii elektrycznej oraz energii cieplnej w postaci pary grzejnej. Ta ostatnia produkowana jest obecnie w kotłach węglowych. W związku z tym Spółka podejmuje działania mające na celu ograniczanie ilości spalanego węgla. Realizacja przedsięwzięć w tym obszarze poskutkowała uzyskaniem przez Krajową Spółkę Cukrową białych certyfikatów przyznawanych przez Urząd Regulacji Energetyki.

Wysoka jakość i certyfikacja

Wszystkie cukrownie należące do Krajowej Spółki Cukrowej produkują cukier odpowiadający wysokim normom europejskim. Także melas buraczany – produkt uboczny powstający podczas produkcji cukru – wytwarzana jest z najwyższą starannością i posiada certyfikat REDcert. Jest to międzynarodowy system certyfikacji dla zrównoważonej biomasy, biopaliw i biopłynów. Warto ponadto podkreślić, że posiadany przez Krajową Spółkę Cukrową certyfikat REDcert2 potwierdza, że plantatorzy współpracujący z KSC spełniają wymagania w zakresie uprawy buraka cukrowego zgodnie z dobrymi praktykami rolniczymi. Istotne jest to, że praktyki weryfikowane w czasie certyfikacji obejmują planowanie upraw i zarządzanie zasobami gospodarstwa, w szczególności glebą, poprzez optymalne wykorzystanie środków produkcji (nawozy, pestycydy, nawadnianie).

Buraki cukrowe, zdjęcie ilustracyjne

Produkcja energii elektrycznej

Krajowa Spółka Cukrowa w trakcie kampanii produkuje energię elektryczną na własne potrzeby. Nadwyżki sprzedawane są zaś odbiorcom zewnętrznym. Jednocześnie wraz ze zmniejszeniem zapotrzebowania na ciepło spada zużycie energii elektrycznej, które od 2002 r. zostało zredukowane o 25 proc. Produkcja zdecydowanej większości energii elektrycznej odbywa się we własnych elektrociepłowniach.

Nowe innowacyjne, zielone źródła energii

Jednym z najnowszych przedsięwzięć na polu energetyki jest projekt budowy dużych instalacji fotowoltaicznych, lokalizowanych przy cukrowniach należących do KSC. Jako pierwsza ma powstać farma fotowoltaiczna o mocy 0,5 MW w Cukrowni Dobrzelin, która jest centrum innowacyjnych, zielonych technologii w Grupie KSC. W sumie KSC może zbudować instalacje o łącznej mocy sięgającej nawet 4,8 MW.

Instalacja fotowoltaiczna, zdjęcie ilustracyjne

Instalacje fotowoltaiczne są przyjazne dla środowiska, bezemisyjne, nie generują hałasu ani odpadów. Pozwalają uniezależnić się od rosnących cen energii elektrycznej oraz zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne KSC. Mogą też być źródłem dodatkowego zysku przy sprzedaży nadwyżki energii elektrycznej do systemu elektroenergetycznego w ramach kontraktów różnicowych uzyskanych w aukcjach publicznych organizowanych przez Urząd Regulacji Energetyki ocenia prezes KSC.

Efektywna dywersyfikacja

Skutecznie realizowana przez KSC strategia na polu realizowania zasad zrównoważonego rozwoju otwiera przed firmą też nowe obszary biznesowe. We wrześniu 2020 r. zostały przeprowadzone w Spółce przez jednostkę certyfikującą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji audyty na zgodność z wymaganiami standardu REDcert EU. 20 września 2020 r. Spółka otrzymała certyfikat REDcert EU, potwierdzający spełnienie wymagań zrównoważonego rozwoju. Certyfikat ten umożliwia Spółce sprzedaż melasy do firm produkujących etanol na biopaliwa.

Artykuł został opublikowany w 45/2020 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Czytaj także